Våtrumsskivor

Det finns idag en mängd olika våtrumsskivor med varierande egenskaper på marknaden och det har ibland funnits en osäkerhet  hur man ska hantera den ena eller den andra. Nu har skivbranschen i samarbete med Byggkeramikrådet enats om en gemensam metod för att fastställa hur våtrumsskivorna är beskaffade och hur de fungerar ihop med olika typer av tätskikt, ett system med kompatibilitetstester.

Enligt Branschreglerna rekommenderas icke fuktkänsliga skivor för väggar i våtrum. Skivbranschen har därför tagit fram skivor för användning i våtrum och som underlag för tätskikt.

Skivleverantörerna utför i samarbete med tätskiktsleverantörerna kompatibilitetstester för att säkerställa att tätskiktsfolien fungerar ihop med aktuell våtrumsskiva. Resultatet av  testerna ger en uppfattning om skivans karaktär, sugande eller ej sugande, och därmed dess förmåga att absorbera tätskiktsfoliens lim, d.v.s. i praktiken öppentid/monteringstid  för lim och folie. Härmed avgörs behovet av eventuell förbehandling av skivan.

För en detaljerad monteringsanvisning och detaljerade skivegenskaper  etc. kontakta respektive skivleverantör.Klicka här för att komma till listan med godkända skivor.