Byggkeramikpriset 2003

Årets byggkeramikpris och ett hedersomnämnande delades ut den 23 maj på Svensk Byggtjänst. Priset består av ett resestipendium på 40 000:- "tänkt att användas för en resa till ort där byggkeramik kan studeras". Prisutdelare var Sveriges Byggindustriers vd Bo Antoni.

Det är tredje året som Byggkeramikrådet delar ut priset som går till den eller de ansvariga för utformning och materialval av ett byggnadsobjekt där kakel- och klinkerplattor använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets egenskaper.

Priset gick i år till arkitekt SAR/MSA Bo Thunberg för bostadshuset Varvsholmen 1, Hus 7, Kalmar. Juryn har följande motivering:

"Ett lyckat bostadsprojekt där det kommunala fastighetsbolaget har satsat på kvalitet i gestaltning och materialval. Läget nära stranden av Kalmarsund gör huset synligt inom ett stort område och motiverar tillsammans med påverkan av väder och vind den tåliga, vackert skimrande keramiken på fasaden, som med lågmäld framtoning ger huset en tilltalande karaktär. Den djärva utformningen, som en snett avskuren cylinder, bidrar till att huset blivit ett landmärke och ett utropstecken för den nya bebyggelsen på Varvsholmen. Både utvändig och invändig byggkeramik berättar om omsorgsfull projektering med genomtänkta detaljlösningar, anpassade till keramikens mått samt om ett noggrant utfört plattsättningsarbete."

Byggherre: Kalmarhem AB Plattsättningsentreprenör: Sölvesborgs Kakelservice AB Plattleverantör: Svenska Kakel Helsingborg AB

Ett hedersomnämnade gick till konstnär Mari Pårup och arkitekt LAR/MSA Bengt Isling för "Stairways to heaven". Trappa i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad. Juryns motivering:

"En lysande färgklick i grå omgivning har blivit en vacker lösning på kommunikationen för fotgängare mellan kajen vid Hammarby Sjö och trafikleden vid gamla Skansbron. Keramikplattorna och dess djupa koboltblå färg skapar en effektfull fond mot broarnas betong. Kombinationen av industritillverkade klinkerplattor och de konstnärligt och individuellt utformade plattorna är synnerligen lyckosam och skänker en extra dimension till väggarna. Projektet adderar en konstupplevelse till det nya område som växer fram utmed södra kajen."

Byggherre: Stockholms Gatu- och fastighetskontor
Plattsättningsentreprenör: Interoc Plattsättning AB
Plattleverantör: CC Höganäs Byggkeramik AB


Magdalena Fransiskovic, Nyréns arkitektkontor och Kristina Menyes, Stockholms stads gatu- och fastighetskontor hämtade priset för hedersomnämnandet av Stairways to heaven, Stig Lodén juryns ordförande samt årets vinnare arkitekt Bo Thunberg.