Byggkeramikpriset 2009

Kakelbranschens Byggkeramikpris gick i år till en nybyggd fastighet i Stockholm med fasad av glaserade klinkerplattor. Det blev även två hedersomnämnanden, båda är konstnärliga utsmyckningar där keramiken fyller viktiga funktioner i offentlig miljö.

Prisutdelningen ägde rum den 8 maj på Moderna museet i Stockholm med DN:s arkitekturkritiker Peder Alton som prisutdelare.
Det var arkitekterna Sune Malmquist och Caspar von Vegesack som fick priset; diplom och ett stipendium på 40 000 för ett hus inom kvarteret Loka brunn i det gamla Sabbatsbergsområdet i Stockholm. Fasaderna är klädda med sandwichelement med ytskikt av glaserade klinkerplattor av samma typ som finns på operahuset i Sydney.
– Vi fick inspiration till en keramikfasad vid ett besök i Lissabon, berättar Caspar von Vegesack.

I juryns motivering står det bland annat:

En keramisk fasad där helhet och detaljer är väl genomarbetade…
….Byggkeramiken medverkar till dynamik i stadsmiljön och ger byggherren långsiktigt låga drift- och underhållskostnader i en fastighet med egen förvaltning. Ett klassiskt byggmaterial i symbios med modernt, rationellt prefab-byggande.


Två hedersomnämnanden delades också ut. Ett gick till konstnären Lars Arrhenius som gjort en stor utsmyckning av station Thorildsplan, ovan mark i Stockholm tunnelbana. På den gamla, nedslitna stationen är nu de flesta väggytorna klädda med glaserade klinkerplattor med inslag av färgstarka mönster och underfundiga detaljer som för tankarna till tidiga dataspel.
Hedersomnämnande gick också till Maria Ängqvist Klyvare som har gjort bilden av sin dotter Julias öga, som en grovpixlad mosaik av standardplattor i 10 x 10 cm format. Ögat möter blicken hos alla som passerar och väcker deras intresse och uppenbarligen även juryns, som gav verket ett hedersomnämnande.

Byggkeramikpriset 09. Juryns motiveringar:


Hedersomnämnande 1, “Julias öga”


Juryns motivering: ”En stor mosaikbild av ett öga har lånat den digitala bildens uppbyggnad och väcker de förbipasserandes nyfikenhet. Ett exempel på kvalitetskonst i gränslandet mellan det privata och det offentliga rummet, förmedlat med modernt formspråk och ett klassiskt och hållbart byggmaterial. De 1650 keramikplattorna ur standardsortiment, i format 10 x 10 cm, glaserade i 14 olika färger, skapar djup och kontrast i bilden genom en kombination av svart/vitt och färg. Verket är synnerligen välplacerat och fascinerar genom spänningen mellan nära- och avståndsbetraktande.”


Hedersomnämnande 2, Thorildsplan

Juryns motivering: ”Genom ett sammanhållet tema, inspirerat av de tidiga dataspelens bildvärld, har konstnären skapat ett landskap av underfundiga och dekorativa, pixlade detaljer, med glaserade klinkerplattor ur ett standardsortiment. En hård och tung trafikmiljö har förvandlats till en plats för lek med fantasi och associationer hos stressade T-baneåkare.

Keramikens yta är mycket lätt att hålla ren, eventuellt klotter avlägsnas snabbt med enkla medel. Underhålls- och saneringskostnader kommer att sparas.”


Byggkeramikpriset. Loka brunn.

Juryns motivering: ”En keramisk fasad där helhet och detaljer är väl genomarbetade. Den enskilda klinkerplattan är noggrant anpassad till husets mått. Sandwichelement är tillverkade och monterade med imponerande precision. Vinkelplattor i fönsternischer och elegant täckning av horisontella elementskarvar är välgjorda lösningar som bidrar till fasadens homogena utseende.

Byggkeramiken medverkar till dynamik i stadsmiljön och ger byggherren långsiktigt låga drift- och underhållskostnader i en fastighet med egen förvaltning. Ett klassiskt byggmaterial i symbios med modernt, rationellt prefab-byggande.”


Arkitekterna Sune Malmquist och Caspar von Vegesack fick kakelbranschens
Byggkeramikpris för bostadshus med klinkerfasad i kvarteret Loka Brunn i det
gamla Sabbatsbergsområdet i Stockolm. Foto: Jennifer Nemie