I huvudet på inköparen

Vilka utmaningar ställs en kakel- och klinkerinköpare inför och vilken kunskap krävs? Jörgen Mårtensson på Skanska berättar om sin vardag.

Jörgen Mårtensson


Ålder: 45
Titel: Kategoriansvarig
Företag: Skanska
Bor: Malmö

Vilka frågor arbetar du med?
– Jag jobbar som kakel och klinker-ansvarig med inköpsfrågor, ramavtal, tätskiktssystem och entreprenörsavtal och med prefabricerade badrumsmoduler.

Vad arbetar du med just nu?
– Nu arbetar jag med ett utvecklingsprojekt gällande våtrum, vilket innebär att vi ser över vårt sätt att bygga våtrum, material och system.

– Detta baseras på projektens behov, förändringar i branschregler och även förändringar i vårt egna tankesätt. För att få helhetsbilden involverar vi bland annat interna referensgrupper, branschorganisationer, beställare och försäkringsbolag.

InläggMall_4_stå_1_Jörgen_Mårtensson

Jörgen Mårtensson, Kategoriansvarig på Skanska.

Några specifika projekt?
– Vi har ett stort pågående projekt, Malmö Live. Det är ett spännande projekt som innehåller hotell, konserthus och en kongressdel men även bostäder och kontor byggs inom området. Två dagar i veckan arbetar jag ute på projektet vilket underlättar samarbetet med berörda parter. Hotellets keramiska fasad ska bli spännande att se i sin helhet.

Vilken kunskap är viktig i din roll?
– Att ha en närhet till den marknad och det material man arbetar med och hålla sig uppdaterad med regelverken. Förståelse för projektens behov och kärnfrågor underlättar kommunikationen och är en viktig del. Det är vårt mål att de som arbetar med projekten ska känna att de har stöd och hjälp av oss som är kategoriansvariga, vi är specialister inom vår genre. Jag förväntas kunna hantera de frågor och funderingar som uppkommer och då underlättar det att jag har arbetat i branschen i drygt femton år och har en bra bransch- och produktkunskap.

Vilka krav på produktkoll och teknisk utveckling ställs på dig?
– Vi försöker vara uppdaterade på nya produkter, tekniker och storlekar, detta genom tät kontakt med leverantörer och branschorganisationer. För egen del tänkte jag vässa mina keramikkunskaper genom att gå en kurs för besiktningsmän som Byggkeramikrådet anordnar.

Beskriv kaklets väg från leverantör till projekt.
– I de regioner vi har ramavtal med entreprenörer tillhandahåller Skanska kakel och klinker till våra projekt genom våra materialavtal. I de fall en beställare önskar en produkt som vi inte har avtal på beställer vi både utförande och material. Givetvis har vi kontakt med internationella tillverkare.

InläggMall_2_liggande_Malmö_Live

Malmö Live Foto: Adam Mørk

Den största utmaningen i din roll?
– Att utforma avtal som gör alla parter nöjda. Är inte alla inblandade nöjda så blir det inget bra samarbete. Eftersom avtalen bygger på en två-treårsperiod är det väldigt viktigt.

Vad innebär ett bra avtal?
– Att det är rätt produkter, ligger rätt i tiden, har rätt funktion och till rätt prisbild. Att vi samarbetar med leverantörer som vi har goda erfarenheter av och att de uppfyller Skanskas krav på miljö, säkerhet och kvalitet. Inför nästkommande avtalsperiod tar vi med synpunkter och tankar som har uppkommit och gör dessa ännu bättre. Vi försöker bistå projekten med exempelvis val av tätskiktssystem.

Skanska arbetar mycket med miljö- och säkerhetsfrågor. Sätter det press på era konkurrenter i branschen?
– Ja, absolut. Följer en leverantör Skanskas krav så har man en fördel gentemot andra kunder. Vi ställer höga krav på säkerhetsföreskrifter, miljö och arbetsmiljö.

Viktiga egenskaper hos en inköpare


Bransch- och produktkunskap
Strategisk inköpsplanering
Marknad- och produktkännedom
Att kunna sluta avtal som är till fördel för både inköparen och projektet.

Text: Lisa Bergman

Vill du prenumerera på inspirationsmagasinet Lera
kostnadsfritt och få ett digitalt nyhetsbrev?

Ja tack, jag vill prenumerera

Få en gratis prenumeration på inspirationsmagasinet Lera och ett digitalt nyhetsbrev!

Ja tack, jag vill prenumerera