Fokus på fogarna

Fokus på fogarna

Estetiskt tilltalande och med rätt teknisk lösning. Det är flera aspekter som spelar in när plattor och fogar ska placeras snyggt i badrum.

Symmetri och balans är viktigt när man ska planera plattornas placering och därmed även fogarna. En bieffekt kan annars vara att det ser snett ut samt att helhetsintrycket i och med detta inte blir estetiskt tilltalande. Vi har därför frågat Byggkeramikrådet om vad man bör tänka på. Ofta när man förflyttar sig fastnar blicken neråt när man kommer in i ett rum. Därför är det självklart viktigt att plattorna och fogarna skapar en bra balans just där. På väggar som är i fokus är det lämpligt att plattorna är symmetriskt placerade.

Detta är dock inte hela sanningen. Generellt är det den väggyta som kommer att medföra det största antalet detaljlösningar som man bör utgå från. Finns det ett fönster eller en trumma i badrummet, startar plattsättaren kanske med dessa och resterande väggar följer därefter linjerna som skapats här. Vid ytterhörn bör man till exempel alltid eftersträva att ha en hel platta på båda sidor om hörnet. Beklädnaden som är i synfältet bör vara den som råder över kant på plattorna på hörnets motstående sida (se illustrationen).

Man ska också ha i åtanke att alla väggar inte är exakta i måtten utan kan skilja sig åt. Väggen upptill kan till exempelvis vara 3,65 meter och den nedre 3,64 meter. En lösning för plattsättaren kan då vara att försiktigt öka fogbredden för att möta upp mot den skillnaden. Är man medveten om detta från start, kan man många gånger lösa de här problemen. Det finns med andra ord flera möjliga lösningar. Rekommenderad fogbredd i sin tur är olika beroende på vilken typ av platta som ska läggas och sättas i badrummet. För våtpressade klinkerplattor gäller till exempel 5–9 mm medan det för kantslipade plattor är 1,5–2 mm. Fogarna ska för ögat uppfattas ha samma bredd över hela den keramiska beklädnaden. Om man vill ha andra värden kan det avtalas, dock inte smalare än det tidigare exemplet.

Det finns med andra ord många riktlinjer för hur plattsättningen bör göras för att vara fackmässigt riktig. Väljer kunden eller arkitekten att ha andra mått än riktlinjerna ska detta avtalas. För att få insikt i alla detaljlösningar hänvisar Byggkeramikrådet till sin handbok som är bra att titta i, då råden som nämnts här bara är ett axplock för att visa på vikten av att skapa symmetri och balans i badrummet.

Text: Lisa Bergman Bild: Konradssons Kakel

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera