Angereds simhall

Angereds simhall

Precis som miljonprogrammen är landets simhallar i stort behov av upprustning. Keramiken är självklar som ytskikt tack vare slitstyrka, hygien och dess halkskyddande egenskaper. Men det slutar inte där, självklart spelar det estetiska en viktig roll – som i Angereds simhall.

Projektfakta


Projekt: Angered simhall
Arkitekter: Erséus arkitekter
Entreprenör: Higab och PEAB som partnerentreprenör
Plattsättare: Åskloster Mur & Kakel
Omfattning: 15 000 kvm, varav 3 500 kvm är simhallar och omklädningsrum.
Årtal: 2010-2013

Sverige har idag cirka 450 offentliga badhus där merparten är byggda under rekordåren 1965-1975. Flera kommuner står inför stora beslut om hur badhusen ska hanteras. Det planeras både att bygga nytt, samtidigt som flera äldre anläggningar genomgår stora renoveringar.
– Projekten är kostsamma och komplicerade. Det gäller att vara noga med både korrosion, fukt och luftkvalitet som kan kräva dyrbara åtgärder i efterhand om det inte blir rätt, förklarar Magnus Kristiansson, projektledare inom tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges

Kommuner och Landsting.
Sedan badhusen byggdes har mycket förändrats gällande användningen. En anledning till de stora underhållsbehoven är att vattentemperaturen har höjts från 24 till 30 grader eller mer. Dessutom har det tillkommit fler äventyrsbad med rörelse i vattenytan.
– Dessvärre har inte de befintliga byggnaderna de förutsättningarna som behövs för att klara de högre påfrestningarna som de nya användningsområdena medför. Den höjda vatten- och lufttemperaturen leder till ett ökat ångtryck i badhusluften, samtidigt som byggnaderna har samma skydd mot fukt som de hade då de projekterades för mer än 50 år sedan, svarar Magnus Kristiansson.

InläggMall-4-Angereds-simhall

Simhallen går i blått med inslag av orange.

Samspelet mellan vatten, vattentemperatur, kemikalier, betong, tätskikt och armering har i flera badhus lett till sprickbildning, läckage, mögelskador, skadlig inomhusmiljö samt sprickor i betongen och skadad armering, i vissa fall med efterföljande rasrisk. Kommuner landet runt utreder om de ska renovera eller bygga nytt och den processen kan ta tid. En offentlig badanläggning är en stor investering som kräver noggrann planering och kunskap vid projekteringen. Materialval för golv, väggar och bassänger är därför avgörande för anläggningens säkerhet, skötsel- underhålls- och driftskostnader. Det keramiska materialet har länge varit det självklara valet liksom ytskikt, tack vare slitstyrka, hygien, krav på halkskyddande egenskaper och inte minst estetiska värden. I Angered, i Göteborgs kommun, var behovet av en ny simhall stort och man valde att bygga nytt. Simkunnigheten var betydligt sämre än i andra delar av Göteborg. Erséus arkitekters förslag på utformning av badhuset vann en inbjudande tävling 2009 och våren 2013 stod hallen klar. Aktivitetsbad, motionsbassänger, gym och isanläggning är samlade i en enkel volym som hålls ihop av en enhetlig fasad runt om. Fasaden är uppbyggd av perforerade plåtkassetter, lackerade i fem högglansiga närliggande kulörer, som reflekterar det omgivande landskapet och ljusets skiftningar under dagen.

Simhallens grundstomme är av betong och klinkern ligger som en matta i lokalerna där besökarna rör sig i.
– Betong kan upplevas grovt som material, fast man kan med små medel få betongen att kännas förädlad tillsammans med t.ex. glas, klinker och varma kulörer, säger Peter Erséus, grundare av Erséus arkitekter som tillsammans med sina kollegor har ritat hallen.

Simhallen är färgtematiskt upplagd med tre omklädningsrumsdelar där golvets ytskikt är vit av klinker. Skåp och glaselement mellan duscharna är röd-orangea i ena omklädningsrummet, gula i andra och violetta i tredje. Simhallen går i huvudsak åt blå kulörer för att anspela på vatten. I hopptornet sitter en avvikande orange klinkerplatta, samma sorts platta sitter även på insidan av trappan och på en nisch i barnbassängen. I övrigt går klinkervalet i simhallarna i vitt för att det ska vara tidsmässigt neutralt och hålla länge. Öppningarna till omklädningsrummen är klädda i glas i olika kulörer för att man lättare ska kunna orientera sig till rätt omklädningsrum. Omklädningsrummen går i varma toner, simhallen åt kallare. Temperaturmässigt är det tropisk värme både i luft och vatten.
– I badanläggningar känns kakel och klinker som ett naturligt material. Först var vi inne på en typ av asfaltsbeläggning på golven för att få ner kostnaderna, fast det visade sig vara dyrare än klinker. Dessutom handlar det om en offentlig byggnad med ett oerhört slitage, där har klinkern stor tålighet, säger Mikael Sonnsjö, handläggande arkitekt på Erséus för projektet.
– Kakel, klinker och tegel tillhör den materialpalett man gärna återvänder till. De är på något sätt oantastliga och lätta att förhålla sig positiva till, fyller Peter Erséus i.

InläggMall-2-Angereds-simhall

– Betong kan upplevas grovt som material, fast man kan med små medel få betongen att kännas förädlad tillsammans med t.ex. glas, klinker och varma kulörer, säger Peter Erséus.

Angereds simhall består av tre bassängtyper; en aktivitetspool, en motionsbassäng och en undervisnings- och rehabiliteringsbassäng med höj- och sänkbart golv. Det var viktigt att leverantören skulle ha tillgång till specialdelar för att lösa exempelvis skvalprännor och kanter på bästa sätt. I det här fallet föll valet på det tyska företaget Buchtal.
– I dag finns det många produkter som är specialanpassade för särskilda tätskiktssystem när man väljer klinker, inte minst när det gäller bassänger, vilket var en avgörande orsak, tillägger Mikael Sonnsjö.

En enorm utmaning för entreprenören när man bygger bassänger är kraven på noggrannheten i mått, enligt Peter. Och hade det varit en mästerskapshall hade givetvis kraven varit mycket stränga. Även i Angered är kraven på millimeternivå och därför finns en stor fördel med klinker, menar han.
– Hade man bara gjutit bassängen hade det inte kunnat bli samma precision. Med klinker kan man få exakta mått och även om det inte är en tävlingsbassäng ska man ändå kunna slå ett rekord här. Det var en viktig fråga för Svenska simförbundet som varit inkopplade i projektet från start.

Prislappen för Angered simhall landade på 360 miljoner kronor.
– Byggnaden är ett exempel på bruksarkitektur, präglad av en begränsad kommunal budget. En rationell pragmatisk låda av betong gjord med omsorg om detaljer nära människan. Det känns som om vi tillsammans med kommunen lyckats prioritera så att pengarna lagts på rätt ställe, avslutar Peter Erséus.

Text: Lisa Bergman Bild: Erséus arkitekter

 

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera