Exlent i Malmö, ritat av Kanozi

Exlent – fascinerande keramikfasad

Framtidsbyggnaden Exlent i Malmö har ritats av Kanozi. Fasaden glittrar på långt håll och är oljeglänsande på nära.
– Det är väldigt roligt att fått möjligheten att laborera fram en egen platta, säger arkitekten Daniel Hohenthal.

Projektfakta


Namn: Exlent Hyllie
Plats: Malmö
Vad: Kontorshus
Arkitekt: Kanozi
Byggherre: NCC Property Development
År: 2016
Yta: 10 500 m²
Certifieringar: BREEAM i nivån Excellent och GreenBuilding

Exlent står sida vid sida med Malmömässan, längs Hyllie Boulevard, en gata med kontor, hotell och bostäder. Exlent knyter samman den nya staden med den befintliga och byggnadens form visar på rörelseriktningen. Arkitekterna på Kanozi beskriver projektet som innovativt, spännande och modigt.

– Vi ville hitta ett utseende som kunde upplevas både på håll och nära. Effekten av den glimrande plattan syns på flera hundra meters håll och ger karaktär. När man kommer nära lägger man märke till den oljiga glaseringen, förklarar

ansvarig arkitekt och delägare på Kanozi, Daniel Hohenthal.

Malmö stads önskan var att den nya byggnaden skulle bli en signaturbyggnad på en framskjuten plats. Tomten syns väl från trafiklederna och byggnaden blir därför ett tydligt riktmärke. Det fanns också en efterfrågan från dem att hitta ett uttryck med just keramik som en del av en varierad stadsbyggnadsutformning.

– Vi ville ha en viss kvalitét på Exlent som syns väl från trafikleden. Det var viktigt att byggnaden speglade ljuset och skapade en levande yta, annars hade det känts som att köra mot en mur när man kommer från väst och kör mot öst då byggnaden är lång, smal och relativt hög, menar Stefana Nyberg, bygglovarkitekt på Malmö stad som varit involverad i projektet.

inlaggmall-4-exlent

Malmö stad efterfrågade just keramik i fasaden för att skapa en varierad stadsbyggnad.

Besökarna upplever den reflekterande ytan även inifrån mässan och restaurangen. Hade fasaden varit i betong eller skärmtegel hade resultatet blivit tråkigt, enligt Stefana.

– Det blev ett väldigt bra projekt! Vi är nöjda och byggherrarna har visat sig vara nöjda och vi har haft en bra diskussion med alla involverade från det att ritningarna var klara till dess byggnaden stod klar.

Byggentreprenören NCC hade i sin tur som krav att uppnå en hög miljöklassning, Breeam Excellent, och beslutade därför i ett tidigt stadie att fasaden skulle ha färre fönster. Endast 35 procent av fasadens totala yta är fönster. I en byggnad av den här storleken kom därför väggytan att bli väldigt framträdande och krävde rätt materialval.

– Vi var ute efter ett dynamiskt fasaduttryck som skulle ta upp den spolformade rörelsen, vara glansigt och reflekterande. Vi ville arbeta med keramiska plattor för att kunna få till en levande och uttrycksfull yta, förklarar Daniel Hohenthal

Keramik stämde också väl med NCC:s satsning på en framstående miljöbyggnad som Exlent faktiskt är.

– Det är ett bra material som är underhållsfritt och hållbart i flera olika aspekter. Det åldras också väldigt vackert, tillägger Daniel.

”Vi ville arbeta med keramiska plattor för att kunna få till en levande och uttrycksfull yta.”

Att hitta keramikplattor med rätt uttryck var däremot inte lätt. Arkitekterna inspirerades av en platta de hade sett på fasaden till Jerwood Gallery i Storbritannien som har ett oljeaktigt utseende med skiftade glasering och djup. De gick igenom kakelleverantörernas utbud, men lyckades inte hitta något som efterliknade deras inspirationsplatta. Det slutade med att de genom Kakelspecialisten fick hjälp att hitta en fabrik utanför Valencia som kunde producera plattan åt dem med en så kallad saltglasyr. Fabriken är liten och producerar mycket specialtillverkade plattor till arabvärlden.

inlaggmall-2-exlent

På långt håll glänser fasaden som olja.

Färgen på plattan är silvergrå i grunden, men saltglaseringen gör att den skiftar enormt mycket i ljus. Utan ljus ser den väldigt mörk ut, men har en hög glasering. Utomhus tar den upp omgivningens färger. Och två plattor blir aldrig likadana utan skiftar i färg, ton och glasering, vilket var exakt det arkitekterna var ute efter.

– Skärmtegel kan nästan bli för perfekt, tillägger Daniel.

Arkitekterna arbetade därefter mycket med att hitta rätt lyster, djup och yta som skulle fånga upp det spolformade uttrycket i byggnaden. Uttrycket i plattan varierar mycket beroende på färg på himlen och omgivningen. Plattan tar upp mycket ljus och kvällstid blir den till exempel röd som en solnedgång. Daniel vill lyfta möjligheten för arkitekter att ta fram en unik platta.

– Det var väldigt roligt att haft möjligheten att laborera fram en helt egen platta. Som arkitekt är det lätt att tänka bort den möjligheten. Det är lätt att fastna i färdigframtagna produkter som skärmtegel, plåt eller glas. Kostnaderna är viktiga i alla projekt, man tror att det ska bli för dyrt, vilket det inte alls behöver bli.

Daniel avslutar intervjun med att berätta att de involverade på Kanozi är väldigt nöjda med resultatet och att kunden Malmö stad är stolta.

– Många av byggarbetarna har också berättat att de är stolta och glada över att ha arbetat med projektet. Flera har sagt att de tycker om byggnaden och att fasaden har blivit unik. I och med den specialtillverkade plattan blir den egen i sitt slag, svarar Daniel.

Text: Lisa Bergman Foto: Peter Westrup

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera