Plattor som sticker ut

Keramikplattor med relief blir allt populärare att inreda med. Men i vilka miljöer lämpar sig plattorna bäst? Vi har frågat Magnus Saari, produktchef på Centro, om vad man bör tänka på.

Att tänka på


– Använd infärgad fog om du vill att reliefen ska komma fram och inte rutmönstret.
– Se noga över planeringen av plattsättning och undvik kapning i största möjliga mån.
– I badrum kan reliefer orsaka problem med infästningar och upphängning.
För mer info om plattor med relief: www.centro.se

Keramik är känt för att vara lättstädat, men med reliefer blir ytan inte lika slät och glatt och kan därför vara lite svårare att komma åt. Men det är fortfarande samma underhållsfria material, oavsett vilken form det levereras i.

– I offentliga utrymmen kan det vara så att man beroende på keramikens beskaffenhet, anpassar städmetoder därefter. Jag har till exempel sett hur man dammar av de veckade keramikstavarna från serien Rombini från Mutina med en typ av elementborste med flera tänder, som min mamma använde när hon skulle damma

radiatorerna hemma, berättar Magnus Saari på Centro.

När det kommer till fog handlar det främst om val av färg och mindre om funktion. Reliefplattorna Rombini kan till exempel levereras tillsammans med en fog som ”försvinner” in i plattans färg, alternativt kontrasterar helt med plattans färg.

inlaggmall-4-centro

Välj infärgad fog så att plattans mönster får stå i centrum, säger Magnus Saari på Centro.

– Fog ska väljas dels efter keramikens karaktär precis som vanligt och dels efter färg. Det är inte ovanligt att beställaren vill ha en ”infärgad” fog som ligger så nära keramikens färg som möjligt, så att det är reliefen som kommer fram och inte rutmönstret, säger Magnus.

Själva plattsättningen skiljer sig inte nämnvärt ifrån vanlig plattsättning med släta keramikplattor. Det som är viktigt att tänka på är planering av sättningen samt kapning, just för att undvika kapning i den mån det är möjligt.

– Eftersom vi talar om plattor med en ojämn yta så gäller generellt att kapning måste ske med såg och inte traditionell ”rits-och-knäck-metod”. Eftersom plattornas struktur i sig är det som utgör mönstret bör man ha med detta i beräkningen vid planeringen. Det kräver därför lite mer eftertanke innan man sätter igång, säger Magnus.

 Det är främst i offentliga miljöer som plattor med reliefer har börjat synas, som i entréer, trapphallar och foajéer. I framtiden tror Magnus att även hotell och restauranger kommer börja använda mer reliefer då det är ett kundsegment som vågar lite mer och gärna ligger i framkant designmässigt.

– I badrum finns svårigheter med infästningar och upphängning av inredning så det faller sig naturligt att det är i miljöer av mer offentlig karaktär som plattor med kraftig relief används. Vi har ett par projekt på gång där stänkskydd i kök ska förses med denna typ av plattor. Det går alldeles utmärkt, det är ju bara att torka av!

Text: Lisa Bergman Foto: Mutina

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera