Timglashusen i Hammarby Sjöstad i Stockholm av arkitekterna på Kjellander + Sjöberg

Framtidens Fredriksdal

Fredriksdals nya bostadsområde är Svanenmärkt och flera husfasader är av miljövänlig och hållbar klinker. Förutom miljövänliga byggmaterial har det satsas på låga energikostnader, sedumtak för att bidra till mer grönska mellan husen samt en gemensam bilpool.

Projektfakta


Projekt: Timglashusen
Plats: Fredriksdal i Hammarby Sjöstad, Stockholm
Arkitekt: Kjellander + Sjöberg
Årtal: 2016
Omfattning: 11,000 kvm.

Timglashusen är fyra bostadshus ritade av Kjellander + Sjöberg och bär en skimrande svart keramikfasad med inslag av kopparklinker. Valet av material är inte enbart för dess yttre utan en viktig del för att uppnå de högra krav på miljö som en Svanenmärkning innebär. Kjellander + Sjöbergs ambition är att arbeta så miljövänligt som möjligt i alla projekt. Materialen ska hålla länge, slitas på rätt sätt och att de ska ha minsta möjliga inverkan på miljön.

TIMGLASHUSEN I FREDRIKSDAL, KJELLANDER SJÖBERG from BKR on YouTube.

Att Skanska Nya Hem Svanenmärkte bostadsområdet i Fredriksdal går därför hand i hand med arkitekternas ambitioner med gestaltningen.
– Vi ville ha ett robust naturmaterial till fasaden eftersom husen står utsatt vid vattnet i en bullrig miljö och att de ska stå över tid. Klinkern har både lyster och beständighet och är bra ur miljösynpunkt då den inte kräver underhåll och har liten åverkan på naturen, förklarar Mi Inkinen, ansvarig arkitekt för Timglashusen
– Vi utgick från en standardplatta från leverantören men ”brandade” den till en unik ”Fredriksdals”- platta, säger Malve Söödi, arkitekt på Kjellander + Sjöberg som varit med i projektteamet.

Timglashusen i Fredriksdal, Stockholm.

Ett av de nya Timglashusen i Fredriksdal, Stockholm.

Miljösatsningen märks framförallt i materialvalen, att de inte har giftiga egenskaper och att utfasningsmaterial inte får användas. Husen har sedumtak för att bidra till mer grönska mellan husen för att skapa urbant rekreativa ytor. De fyra volymerna hålls ihop av en publik bottenvåning, vilken även denna är klinkerinklädd för att bidra till en aktiv stadsmiljö.

Själva mönstersättningen av klinkerplattorna är långt ifrån standard och innehåller små och stora plattor som ger en känsla av variation på de stora monoliterna. Detta har gjort arbetet extra utmanande och roligt för de involverade plattsättarna.

– Husen kräver en del hantverkskunnande och vi har fått mycket positiva kommentarer från plattsättarna som har arbetat med fasaden, säger Malve Söödi.

– En detalj som är ovanlig är att balkongerna inte är påhängda utan utformade som en klinkerfasad monterad på en balkongplatta, vilket har varit intrikat att lösa, tillägger Mi Inkinen.

När det kommer till framtidens byggande ser Kjellander + Sjöberg att fokus är på miljöfrågor. Att kunna bidra till klimatmål anser de bli den frågan som det kommer att ägnas mest uppmärksamhet åt.

Mi Inkinen och Malve Söödi, arkitekter på Kjellander Sjöberg.

Mi Inkinen och Malve Söödi, arkitekter på Kjellander Sjöberg.

– Byggbranschen ligger lite efter om man jämför med transportbranschen där till exempel flygnäringen har arbetat länge för att sänka sin miljöpåverkan. Det kommer bli en stor utmaning för alla inom byggbranschen där man kommer att behöva tänka helt nytt på många fronter. säger Mi Inkinen.

Mi Inkinen och Malve Söödi är överens om att det kommer vara fokus på material med lång hållbarhet och litet underhåll i framtiden.

– Vi kom nyligen hem från Venedig Biennalen och där var lera i fokus på flera sätt, bland annat i samma användningsform som ursprungsbefolkningarnas byggnadssätt, men på ett mer nutida sätt, säger Malve Söödi.

Läs mer om satsningen i Fredriksdal i Lera 4/2017.

Text: Lisa Bergman Bild: Klas Sjöberg. Rendering: Kjellander Sjöberg

 

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera