Stora Kakelpriset

Stora Kakelpriset 2016 gick till Schmidt Hammer Lassen, med Kristian Lars Ahlmark som ansvarig arkitekt, för kongresscentret Malmö Live. Louise Karlsson och Aleksandra Borzecka från Chalmers tekniska högskola tog hem segern i studentkategorin Kakeltävlingen med bidraget Marknaden & Marknaden.

 

STORA KAKELPRISET OCH KAKELTÄVLINGEN 2016 from BKR on YouTube.

inlaggmall-bkr-vinnare-storakakelpriset-bkr-2016

Segern i Stora Kakelpriset gick till Malmö Live och den ansvarige arkitekten Kristian Lars Ahlmark.

Vinnare Stora Kakelpriset: Malmö Live
Kongresscentret Malmö Live består av tre volymer klädda i keramik i tre kulörer. De tre volymerna inhyser konserthus, kongressbyggnad och hotell. Hotellet utgör det högsta med sina 85 meter och hela området sträcker sig över 54000 kvadratmeter. Den keramiska fasaden valdes för att matcha och spegla omgivningen som till stor del präglas av tegel och göra det så enkelt som möjligt för de väldiga volymerna att hitta sin plats i staden.

– Fasadens färger är färger som redan finns i Malmös övriga arkitektur. Glaseringen gör också att keramiken tar upp färgerna som finns i omgivningen. Vi har använt en ganska transparent men ändå lätt pigmenterad glasering. Det var en lång process att hitta rätt, men jag tycker att vi lyckats, berättade Kristin Lars Ahlmark i en tidigare intervju i Lera.

Juryns motivering: Ett mycket komplext projekt som utförts med stor precision. De keramiska fasaderna har en stor betydelse för byggnadens precisa, men samtidigt lekfulla uttryck. Med en kontrollerad färgvariation bryts byggnadens skala ned och förstärker, på ett subtilt sätt, uppdelningen av det sammansatta programmet på samma gång som en kraftfull helhet har skapas. Volymernas keramiska ytskikt anpassar sig väl till stadens varierande tegelytor, och tar traditionen in i framtiden. Byggnaden har blivit ett nytt landmärke i staden och en inbjudande ”fond” i det nära stadsrummet.

inlaggmall-hedersomnamnade2-kakeltavlingen-2016

Erik Diding och Havanna Hotell Bad & Spa fick ett hedersomnämnande.

Juryns hedersomnämnande går till Havanna Hotell Bad & Spa och plattsättaren och arkitektstudenten Erik Diding. Havanna Hotell Bad & Spa ligger i källaren på Hotell Havanna i Varberg. Här har Erik Diding inspirerats av Kubaälskaren och författaren Ernest Hemingway och skapat en badanläggning vars interiör präglas av marockanska kakelplattor i djupa, mustiga kulörer.

Juryns motivering: Priset går till ett projekt som visar på de möjligheter som ryms för kakel och keramik utanför den värld som traditionellt får medial uppmärksamhet. Runt om i landet används kakel och keramik för såväl privatbruk som i mindre kommersiella och offentliga sammanhang där valet av material kan få en avgörande betydelse för miljöns karaktär och funktion. Vi har valt att lyfta fram ett projekt som med stor fantasi använt kakel i iscensättningen av en unik och lekfull badmiljö. Juryn vill också uppmärksamma projektet då det visar på ett exempel där den som utfört projektet är samma person som planerat och ritat förslaget. I samma anda har Byggkeramikrådet i år höjt ribban på studenttävlingen genom att möjliggöra att studenterna just fick möjligheten att tillsammans med professionella hantverkare genomföra sina förslag till artefakter. Med valet av hedersomnämnande och studentpristagarnas arbete i skala 1:1 vill Byggkeramikrådet fästa uppmärksamheten på den utvecklingspotential för keramiska produkter som finns om avståndet minskar mellan formgivning och genomförande.

inlaggmall-vinnare-kakeltavlingen-2016

Louise Karlsson (bilden) och Aleksandra Borzecka tog hem segern i Kakeltävlingen med bidraget Marknaden & Marknaden.

Vinnare Kakeltävlingen: Marknaden & Marknaden
Louise Karlsson och Aleksandra Borzecka från Chalmers tekniska högskola står bakom det vinnande bidraget Marknaden & Marknaden. I sitt förslag strukturerar de saluhallen utifrån fem landmärken: vattenreservoaren, tornet, torget, kiosken och portalen. Varje landmärke har en egen funktion och kulör. Interiören är gjord i två nivåer vilket gör det möjligt att uppleva den både nere bland folkmyller och varor, men också som en betraktare ovanifrån. Landmärkena blir dessutom tilltalande mötesplatser i lokalen. De kaklade marknadsstånden låter interiören plägas av ett keramiskt rutnät.

Juryns motivering: Ett tydligt och fint illustrerat förslag som på ett intressant sätt använder sig av Förbindelsehallens stora rymd. Fem tydliga landmärken, eller ”folier”, befolkar det stora rummet, tillsammans med en mängd återhållsamt utformade marknadsstånd. Var och en av de fem folierna bär en specifik funktion. De har alla en egen, expressiv geometrisk form, går upp i höjd och är klädda med färgstarkt kakel, en färg för varje folie. Greppet ger Förbindelsehallen en ny stark karaktär, utan att förta rummets ursprungliga kvaliteter.

Artefakten förmedlar på ett intressant sätt förslagets skulpturala effekter, där interaktion mellan människor stimuleras på ett lekfullt sätt. Gestaltningen utforska såväl rumsliga som ytmässiga möjligheter där kakel och fog har nyttjats till att skapa en unik artefakt. Ett spel med skenperskektiv, varierade öppningar och en rik färgsättninng tar huvudförslaget vidare och visar på förslagsställarens förmåga att fördjupa och detaljera förslaget. Juryn imponeras stort av projektets inlevelseförmåga från det stora rumssammanhanget i staden ned till enskilda detaljer och utförande.

inlaggmall-hedersomnamnade-kakeltavlingen-2016

Tobias Jansson och Oscar Forsman, Umeå universitet fick ett hedersomnämnande för Förbindelsehallen Orangeriet.

Hedersomnämnande: Förbindelsehallen Orangeriet
Tobias Jansson och Oscar Forsman från Umeå universitet står bakom bidraget som delar upp saluhallen i olika rumsligheter där den nordvästra delen präglas av permanenta, kaklade handelsbodar medan den sydöstra får husera flexiblare handelsplatser. Keramiken spelar en tydlig roll i att definiera de olika ytorna. Delar av taket består av korrugerad plast vilket ger ett generöst ljusinsläpp över mittendelens sociala ytor och mötesplatser.

Juryns motivering: Ett mycket väl bearbetat och vackert illustrerat förslag, där förbindelsehallen delas upp tematiskt, med en marknad, ett torg med plats för foodtrucks, en park och en mer traditionell saluhall. Den rumsliga uppdelningen tar tillvara hallens skala och är konsekvent genomförd, genom tydliga rumsliga element inställda i det stora rummet, alla klädda med identitetsskapande kakel av olika kulörer. Balansen mellan Förbindelsehallens starka axialitét och den rumsliga, tematiska uppdelningen är skickligt hanterad.

Artefakten förmedlar förslagets idé om objekt inställda i det stora rummet på ett tydligt sätt, där de rumsavdelande elementen, samt färgvariationen i förslaget, är fint omtolkade och tillför nya kvaliteter. Den genomtänkta och luftiga lösningen med artefaktens mobila delar visade sig dock svår att lösa i genomförandet. Artefakten avviker därmed från huvudförslaget genom att ha en mer sluten och kompakt karaktär.

inlaggmall-hederspris-kakeltavlingen-2016

Niels Pettersson och Hugo Barcelona Bergenwall med bidraget Slakthus-Dynamon.

Hedersomnämnande: Slakthus-Dynamon
Niels Pettersson och Hugo Barcelona Bergenwall, Lunds tekniska högskola har i sitt förslag tagit fasta på flexibilitet. Med rörliga, keramiska poddar skapas möjligheter för såväl permanenta butiker som för tillfälliga pop up-initiativ och säsongsbetonade marknader. Man vill skapa en torghandel där det också finns plats för olika typer av framträdanden och sociala ytor, snarare än en traditionell saluhall. Poddarna kan användas en och en eller kopplas samman för en större, multifunktionell försäljningsyta. Till poddarna hör armaturen Janne som hängs ovanför och belyser varorna.

Juryns motivering: Förslaget tar sin utgångspunkt i Förbindelsehallens ursprungliga funktion som infrastruktur för transport av mat. Det stora rummet får en tydlig, men samtidigt föränderlig organisation genom ett rörligt system av spårbundna, kakelklädda ”poddar”, fint utformade för olika saluhallsaktiviteter som försäljning, restaurangverksamhet och annat. Förslaget hanterar väl rummets stora skala samtidigt som småskaligheten och flexibiliteten i saluhallsfunktionen tas om hand. Artefakten ”Janne” är en idé om ett takelement, en armatur, som hängs från taket för att i delar ta ned det stora rummets skala och skapa intimitet där det är önskvärt. Artefakten bedöms att, efter viss bearbetning, kunna vara genomförbar och bidra till utställningen.

”Janne” är väl genomförd och armaturens funktionalitet är vidare utforskad på ett intressant sätt. Ett aktivt tak, där ljus, växter och ljud skapar en sammanhållen helhet. En komplex idé som blivit starkare i bearbetningen och genomförandet. ”Janne” skulle i ett större projekt locka till ett samspel mellan brukarna och rummet, där taket kan användas på ett aktivt sätt.

inlaggmall-kakeltavlingen-bkr_jurynJuryn bestod av Magnus Janson, Byggkeramikrådet, ordförande, Adam Ulveson, arkitektstudent, KTH, Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter, Klas Ruin, arkitekt SAR/MSA, Spridd och Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, Reflex Arkitekter.

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera