Båghuset i fredriksdal av arkitekterna på ÅWL Arkitekter

Fredriksdal: Båghuset

Båghuset är det andra bostadshuset med keramisk fasad i det nya, miljömedvetna Fredriksdal. Vi har träffat ÅWL Arkitekter som står bakom byggnaden.

Projektfakta


Projekt: Båghuset
Plats: Fredriksdal i Stockholm
Årtal: 2016
Arkitekter: ÅWL Arkitekter
Omfattning: 25 700 kvm

Rasmus Billing på ÅWL Arkitekter är tillsammans med Bertil Molin ansvarig arkitekt för Båghuset som mot gården ramar in Timglashusen. Båghusets gatusida vetter mot Gullmarsplan, Snabbspårvägen, Hammarby allé, Skanstullsbron och Johanneshovsbron med bil- respektive spårtrafik och därmed en stor trafikapparat där uppåt hundra tusen människor passerar dagligen. För att möta den

miljöutmaningen detta innebär behövde Båghuset vara massivt och solitt.

– Klinkerplattan vi valde är matt och har en struktur som upplevs som huggen sten. Vi har skapat en mönsterverkan i fasaden och därmed fått ner den stora skalan som platsen ur stadsbyggnadssynpunkt krävde. Detta har vi gjort genom att väva in balkonger och fönster på den tvåhundra meter långa byggnaden i ett lekfullt mönster i den annars solida klinkerfasaden.

”Vi har skapat en mönsterverkan i fasaden och därmed fått ner den stora skalan.”

Området har en gemensam bilpool som ett steg till en bättre närmiljö. Men framförallt har miljösatsningen märkts av under upphandlingarna där låga energivärden varit i fokus, som att stommen är av sorten VST, vilket är en tung betongstomme med hög täthet.

– Med en tung stomme tar det tid för värmen att nå in i huset, men också lång tid att släppa ifrån energin nattetid. Det är dyrare att bygga, men långsiktigt mer miljövänligt.

Båghuset i Fredriksdal i Stockholm.

Med keramik i fasaden hoppas arkitekterna att den kommer att behålla sin lyster länge.

Inne i huset sitter granitkeramik på golven i de offentliga ytorna, vilket sammanlagt är flera hundra kvadratmeter. Plattan som sitter i trapphallarna är lik natursten och står väl emot det hårda slitaget som det dagligen utsätts för. Grundkriteriet för valet av klinker i trapphallar och på fasad var materialets gestaltningskvalitéer både på kort och lång sikt samt att plattorna var klassade enligt Svanens stränga miljöprofil. Att materialet är underhållsfritt och att den valda fasadplattan är mörk med struktur och därigenom står emot smuts väl över tid, var några andra aspekter som hade betydelse för arkitekternas beslut.

– Keramik är tåligt, underhållsfritt, långsiktigt, prisvärt och snyggt. I vårt beslut har det varit viktigt att fasaden ska se bra ut under lång tid. Den kommer inte att börja se sjavig ut efter ett par år, utan fasaden kommer behålla sin lyster över åren tack vare de materialval som gjorts, säger Rasmus Billing.

Läs mer om Fredriksdal och det närliggande Timglashuset av Kjellander Sjöberg här.

Text: Lisa Bergman Foto: Klas Sjöberg

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera