Keramisk mosaik

Välj keramisk mosaik

Eftersom den oftast är billigare dominerar glasmosaiken marknaden. Men det finns goda skäl att välja keramisk mosaik. Niklas Bäckstedt, byggnadsingenjör på BKR, berättar varför.

Glasmosaiken dominerar marknaden eftersom den generellt är billigare, men det finns flera skäl att välja keramisk mosaik. Den keramiska mosaiken har bättre hållbarhet och estetiska kvaliteter som inte glasmosaiken kan ersätta.

– Den stora fördelen med keramisk mosaik av rätt kvalitet är att den har mycket hög hållbarhet. Den kan därför användas i stort sett i vilken miljö och med vilken belastning som helst, säger Niklas Bäckstedt, byggnadsingenjör på BKR.

Trots detta väljer många glasmosaik.

– Anledningen till att den keramiska mosaiken för en tynande tillvaro är glasmosaikens produktionsekonomi, råvarupriser och att man idag nästan har likvärdiga tekniska egenskaper.

Men man bör tänka på att glasmosaiken är känsligare för belastning och kemikalier i samband med exempelvis rengöring.

– I en tunnelbanestation, flygplats eller ett shoppingcenter är det nödvändigt med keramisk mosaik. Glasmosaik är mer känslig för belastning och kemikalier vilket gör den olämplig i offentliga miljöer med hög belastning, fortsätter han.

Estetiska fördelar

Ytterligare en fördel är att man inte behöver ta hänsyn till transparens när man väljer keramisk mosaik.

– Keramisk mosaik kan oftast appliceras med vanlig fästmassa. Beroende på typ måste alltid glasmosaikens transparens beaktas för att undvika genomslag av fästmassan. Ett sådant genomslag innebär att glasmosaiken får en helt annan färg. Väljer du keramisk mosaik behöver du inte fundera över det. Du kan välja glaserad eller genomfärgad mosaik, fästmassan kommer aldrig att synas.

Niklas Bäckstedt tycker att man har mycket att vinna på att välja keramisk mosaik.

– Med den keramiska mosaiken köper du en känsla. Den ger ett annat helhetsresultat. Det handlar om både estetik och funktion. Väljer du keramisk mosaik behöver du aldrig fundera på hur det kommer att se ut över tid, du vet att resultatet kommer att vara beständigt. Du kan inte köpa känslan av keramisk mosaik i glasmosaik.

Keramisk mosaik: fördelar


Hög hållbarhet och slitstyrka
Inget genomslag av fästmassan

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera