BKR Assemble

Assemble formar framtiden i lera

Assemble var det första arkitektkontoret som tilldelades det prestigefulla Turner Prize. Deras senaste installation är en fabrik som med lera och idéer från 1800-talet utforskar den perfekta platsen för arbete och kreativitet.

BKR arkitekter Assemble

På A Factory as it Might Be tillverkas bland annat keramiska plattor och föremål.

Arkitektkontoret Assemble utforskar idéer med lera

London-baserade Assemble var det första arkitektkontoret som tilldelades det prestigefulla Turner Prize för Grandby Four Streets. Initiativet gick ut på att ett eftersatt område i Liverpool, Toxteth, fick nytt liv tack vare kontorets förändringsarbete som de utförde i samarbete med dem som skulle komma att bo där. Kontoret, som hellre kallar sig kollektiv, består av 18 personer. I byggnader, verk och installationer utforskar de relationen mellan människor och den byggda miljön. Det experimentella och utforskande har blivit deras signum och de rör sig i gränslandet mellan konst och arkitektur. De har hela tiden med människan i fokus och med drivkraften att ifrågasätta och utforska miljön runt omkring oss.

BKR A factory as it might be

Det brittiska arkitektkontoret Assembles första installation i USA är en fabrik som utforskar möjligheter kring framtidens arbetsplats.

Tidigare i år öppnade det brittiska kollektivet sin första installation i USA – A Factory as it Might Be – på A/D/O i Greenpoint i New York. A/D/O är en utställningsyta i de gamla fabrikslokalerna i Greenpoint i norra Brooklyn och syftet med initiativet är dels att nå ut med design till fler. Man vill skapa en kreativ plats för att utforska hur design kan påverka samhällets utveckling och vår framtid. Här finns förutom utställningsytor också ett tillverkningslabb, bibliotek, en designbutik och en ambitiös restaurang.

BKR Assemble LondonBKR-arkitekter Assemble LondonA Factory as it Might Be är Assembles första platsspecifika installation i USA och den första utomhusinstallationen på A/D/O. Installationens hjärta är en av kollektivet uppbyggd fabrikslokal med tillverkning av olika keramiska plattor och bruksprodukter.

BKR A factory as it might be NewYork

På fabriken illustreras processer som beskriver ett alternativt samhälle, hur det bör byggas och fungera.

Illustrerar en utopisk arbetsplats

Syftet med A Factory as it Might Be är att illustrera en utopisk arbetsplats. Man illustrerar här processer och produkter som beskriver ett alternativt samhälle, hur det bör byggas och fungera.

– Med A Factory as it Might Be är vi intresserade av hur utopiska idéer kan appliceras på en väldigt praktisk verklighet av byggande. Och hur byggnadselement – och metoderna som används för att skapa dem – kan bli ett sätt att uttrycka sociala, ekonomiska och politiska ambitioner, säger arkitekten Lewis Jones, en av Assembles grundare.

BKR A factory as it might be AssembleNamnet på fabriken kommer från namnet på en uppsats av författaren, konstnären och socialisten William Morris (1834-1896) från 1884. Den handlar om hur den ideala fabriken blir en plats där arbete, fritid och utbildning äger rum samtidigt. En plats där maskiner inte gör arbetaren överflödig utan utgör ett komplement till kreativt arbete.

BKR arkitekt Assemble London

Fabriken har samma namn som en uppsats av författaren, konstnären och socialisten William Morris (1834-1896) från 1884 och är inspirerad av hans idéer.

Fabriksutrymmet som utgör installationens kärna är byggt i stål med, i fabriken tillverkade, keramiska plattor som klär väggarna utvändigt. Plattorna som klär fasaden är skapade med en enda lersträngssprutare och en ugn. Här skapar man också produkter som ska leva vidare efter att installationen ersatts med något annat verk. De keramiska plattorna ska fortsätta pryda innergården på A/D/O och man har också skapat keramiska bruksföremål till den restaurang som är inhyst i lokalerna.

Projektfakta


Projekt: A Factory as it Might Be
Arkitekter: Assemble
Plats: New York
Årtal: 2017

 

Fabriksutrymmet kommer framöver att användas som eventlokal och de keramiska föremål som skapats under de tre månader som fabriken var aktiv kommer att visas upp på hyllor som monterats utmed väggarna.

Bild: Sam Nixon
Fler aktuella projekt hittar du här.

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera