Keramisk fasad – skogsgrönt samspel

En skogsgrön keramisk fasad låter en kyrka spela huvudrollen men blir samtidigt ett intressant arkitektoniskt inslag i en liten portugisisk kuststad.

En offentlig toalett i anslutning till en kyrkogård låter kanske inte som det mest fantasieggande uppdraget. Men det portugisiska arkitektkontoret M2 Senos har lyckats skapa en byggnad som tar hänsyn till den intilliggande kyrkan och kyrkogården. Men som också vågar utgöra ett intressant arkitektoniskt inslag på platsen. Kontoret, som drivs av syskonen Sofia och Ricardo Senos, fick uppdraget att göra om den offentliga toaletten i anslutning till kyrkan i Ilhavo, en liten stad vid kusten söder om Porto. På platsen fanns redan en för ändamålet avsedd byggnad som skulle ersätta. Den låg för nära kyrkan och var så hög att den reste sig över den.

De två entréerna, en med raka linjer och en cirkelformad, är placerade diagonalt i varsitt hörn av byggnaden.

– Den stod så nära att det nästan kändes som om den nuddade vid kyrkan och den var alldeles för hög. Vi lät väggarna löpa på samma sätt, men kapade taket. Vi ville att kyrkan skulle få spela huvudrollen, trots att de ligger så nära varandra, säger Sofia Senos.

Keramisk fasad – flexibel framtid

Resultatet är en låg byggnad med raka former. De två entréerna, en för besökare och en för kyrkans personal, är placerade diagonalt i varsitt hörn och markeras med skarpa öppningar, en med raka linjer och en cirkelformad, som om bitar skurits ur fasaden ovanifrån. Fasaden saknar fönster, ljusinsläppet kommer istället genom takfönster.

– Vi ville inte ha fönster i fasaden, dels för att det är en toalett och det finns ett behov av avskildhet. Men också för att vi tänker att idag används bygganden till detta, längre fram kommer den kanske att användas till något annat. Det ska finnas möjlighet att låta den få andra funktioner i framtiden.

Även om den nya byggnaden skulle låta kyrkan stå i centrum tillät man sig att klä fasaden helt i skogsgröna keramiska plattor. Färgen hämtade man från den omgivande grönskan. De keramiska plattorna är både en referens till traditionell portugisisk arkitektur och till kyrkans interiör.

– Vi använder ofta keramik och det finns många kakeltillverkare i den här regionen. Det finns keramiska plattor inne i kyrkan, så det var ett naturligt materialval för fasaden. Vi ville också ha ett blankt och naturligt material. Men inte marmor eftersom det finns på kyrkogården och vi ville ha ett annat material här.

Komplext material – vackert samspel

Sofia Senos uppskattar den komplexitet som glaserade keramiska plattor bidrar med.

– Keramiska plattor är väldigt komplexa och dess färg förändras hela tiden med ljuset. Det tycker jag är väldigt intressant. Det är också väldigt bra med keramiska plattor i ett fuktigt klimat eftersom det tillåter väggarna att andas. Det finns en otroligt lång tradition av att använda keramik i arkitekturen i Portugal och jag tycker mycket om att använda det materialet.

Fasaden, som saknar fönster, blir ett intressant arkitektoniskt inslag som fångar ögat samtidigt som den låter kyrkobyggnaden stå i centrum.

Trots att den nya byggnaden lätt hamnar i blickfånget är Sofia Senos nöjd med samspelet mellan den och kyrkan. Och trots den skimrande fasaden tycker hon att de lyckats ge kyrkan huvudrollen tillbaka.

– Jag är väldigt nöjd med samspelet och jag tycker att vi lyckats få till en koppling mellan de två byggnaderna. Det viktigaste var inte att göra en cool och uppseendeväckande byggnad utan att ge kyrkan huvudrollen tillbaka. Det var vårt mål med det här projektet.

Valet av fasadmaterial är dels en referens till Portugals långa tradition av att klä byggnader i keramik, dels en referens till kyrkans interiör där keramiken spelar en betydande roll.

Läs om fler aktuella projekt här.

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera