Rätt platta på rätt plats

Simhall, restaurangkök eller butik? Kraven på halkdämpning på keramiska plattor skiljer sig beroende på vilken typ av verksamhet som ska bedrivas i lokalen.

Ska man gå med skor, springa omkring barfota eller köra med fordon? Olika verksamheter kräver olika typer av ytor på keramiska plattor. Mängden vatten och spill, hygienkrav, rengöringsmedel och -metoder spelar också roll. Kraven på vilka klinkerplattor som får användas i simhallar där man är barfota, där stora mängder vatten riskerar att hamna på golven och där det dessutom är viktigt att hålla rent, är naturligtvis höga. Halkdämpning anges vanligtvis utifrån tre system.

Olika klassificeringar

De tre mest använda skalorna som anger halkdämpningsgrad är R-skalan, V-skalan och ABC- skalan. R-klass används på torra ytor med gångtrafik, exempelvis köpcenter, skolor, restauranger och butiker. R-klass har värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta. R9–R10 passar på plana ytor medan R11–R13 är lämpliga där större friktion krävs, till exempel på ramper och i trappor. ABC-skalan, där A innebär lägsta friktion och C högsta, används på golv som används barfota, exempelvis simhallar, duschrum och poolområden. Plattor i A-klass används bland annat i omklädningsrum, och då bara i de delar där man är barfota. Plattor i B-klass används framför allt i duschar, olika typer av bassängbottnar och golven intill bassängerna.

C-klass används bland annat till trappor och lutande bassängkanter. Plattor som är klassificerade enligt den här skalan har en kornig, sandpappersliknande yta. De bör därför bara användas på golv som mer eller mindre konstant utsätts för vatten eftersom de annars kan bli svåra att hålla rena. De är anpassade för bara fötter och ger ett sämre halkskydd för skor. V-klass används för plattor med relief. Klasserna här är baserade på plattans dräneringsvolym, det vill säga hur mycket vatten som kan rymmas på plattans yta upp till reliefens högsta punkt. Klasserna V4, V6, V8 och V10 förekommer.

Hur sätts klassificeringen?

En plattas förmåga till halkdämpning kan avgöras på flera sätt. Ett sätt är att klä en landgång eller lutande ramp i den platta som ska testas och en försöksperson, i skor eller barfota beroende på vilken miljö plattan ska klassificeras för, står på landgången medan lutningen ökar och vatten eller annan vätska hälls på ytan. Vid den lutningsvinkel då personen inte längre kan stå klassificeras plattan efter lutningsgraden. En annan metod är Tortus, där en testkropp dras över ytan för att fastställa friktionsgraden.

Väggnära val – det ska du tänka på när du väljer väggnära golvbrunn.

System för halkdämpning


R-klass: för torra ytor med gångtrafik.
ABC-klass: för golv som används barfota.
V-klass: för plattor med relief.

 

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera