Gallerian – en stad i staden

Låt gallerian bli en del av stadsrummet, var uppmaningen till arkitekterna. Lösningen blev en interiör med många mötesplatser där keramiska golv i olika kulörer binder ihop byggnaden med omgivningen utanför.

Förvandling inför öppen ridå

Fem hus, fyra gator och två torg utgör ett område i centrala Stockholm som AMF Fastigheter gett namnet Urban Escape. 7500 personer arbetar här och två nya hotell har öppnat på kort tid. Här ligger också köpcentrumet Gallerian som när det invigdes 1976 var ett av innerstadens första större köpcentrum. En galleria som varit under kontinuerlig förändring de senaste 20 åren. Allt medan kommersen pågått som vanligt.

– Det har varit ett jätteprojekt och väldigt spännande att arbeta med. Den största utmaningen har varit att Gallerian aldrig varit stängd. Man har rivit ett helt hus och byggt ett nytt och gjort allt detta medan det har varit öppet, säger arkitekten Cattie Hammar Hveem på Elinder Sten som tillsammans med Martin Hedenström Ljung varit ansvarig för projektet.

”Man har rivit ett helt hus och byggt ett nytt och gjort allt detta medan det har varit öppet.”

Låter staden flytta in

Många arkitektkontor har varit involverade i de olika hotell, bostäder, kontor, butiker och andra mötesplatser som utgör området. Beställaren ville att gallerians gestaltning skulle inspireras av stadsrummet och på så sätt göra byggnaden till en del av staden, snarare än en separat handelsplats.

– Det har vi försökt åstadkomma genom att skapa en variation i uttrycken. Vi skulle också öka antalet mötesplatser, bland annat genom att göra plats för fler matställen. Ambitionen var att skapa en gatumiljö istället för en traditionell galleriamiljö, säger Martin Hedenström Ljung.

”Vi ville välja material som skulle påminna om staden utanför och har använt ljusgrå och mörkgrå keramiska plattor till golven.”

Keramiskt golv sätter tonen

Det som idag är gallerians breda shoppinggata hette fram till 1970-talet Norra Smedjegatan och många minns med nostalgi Klarakvarteren som revs till förmån för en ny, modern innerstad. Detta har arkitekterna tagit fasta på.

– Eftersom målsättningen var att Gallerian skulle bli en del av staden lät vi Norra Smedjegatan bli vår inspiration. Vi ville välja material som skulle påminna om staden utanför och valde ett keramiskt golv, ljusgrå och mörkgrå plattor. Det rutiga golvet har vi ritat specifikt för platsen och det består av ett antal olika plattor som tillsammans bildar ett mönster.

Att låta olika plattor forma ett mönster innebar en utmaning.

– Plattorna som man väljer måste vara lika tjocka, annars får man ju nivåskillnader i golvet. En annan förutsättning var att man skulle lägga det nya golvet ovanpå det befintliga. För att undvika stora nivåskillnader in till butikerna var det viktigt att hitta så tunn plattor som möjligt. Utöver de estetiska skälen passar keramiken i den här typen av lokaler eftersom den är lätt att hålla ren och tål mycket. Det har också blivit mycket bättre akustik med det nya golvet, säger Martin Hedenström Ljung.

– Det har gått ganska smärtfritt. Vi har arbetat med superduktiga leverantörer, entreprenörer och hantverkare och fick massor med hjälp att hitta rätt plattor. Ramper, fall, nivåskillnader – allt cred till alla som jobbat med detta, säger Cattie Hammar Hveem.

Gert Wingårdh om framtidens arkitektur: ”Material med stort avtryck på miljön kommer att försvinna.”

Projektfakta


Projekt: Gallerian
Plats: Stockholm
Arkitekter: Elinder Sten
Årtal: 2019
Omfattning: ca 850 kvm

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera