”Stora skillnader i hur arkitektkontoren påverkas”

Så påverkas arkitekter av Corona. Pandemin har slagit olika mot olika typer av arkitektkontor, och vilken inriktning på beställare man har spelar stor roll. Samtidigt upplever många fördelar med nya arbetssätt. Vi möter tre aktörer i en bransch i förändring.

Så påverkas arkitekter av Corona

På bara några dagar stängdes kontoren ner. Att arbeta hemifrån blev vardag och både sälj- och idémöten ägde rum digitalt med kundens eller kollegans vardagsrum eller kök som bakgrund. Några månader in i den nya tillvaron kan man konstatera att den kommit med både negativa och positiva konsekvenser, och hur de svenska arkitektkontoren påverkats av Coronapandemin skiljer sig stort. Jannice Johansson Steijner är ordförande för Sveriges Arkitekters företagarråd.

– Skillnaderna i hur detta drabbar arkitektkontoren är relativt stora, och det handlar mycket om vilka beställarkategorier man har. Inredningsarkitekter som jobbar mot handel, hotell och restaurang upplevde tidigt ett hårt slag, medan inredningsarkitekter som jobbar mot offentlig miljö har en väldigt god marknad fortfarande, även om konkurrensen inom offentliga upphandlingar nu ökar, säger hon.

Även geografiska skillnader har visat sig ha stor betydelse.

– Storstadsregionerna har drabbats hårdare, medan det i norra Sverige i dagsläget är mest stabilt. Mindre kontor med en smal kundbas har generellt sett drabbats hårdare än större, som ofta kan ha en bredare portfölj och kan öka eller fördela om till vissa delar när andra minskar. Landskapsarkitekterna på både större och medelstora kontor är nästan opåverkade hittills, fortsätter Jannice Johansson Steijner.

Ännu ingen negativ effekt för några

Vissa mindre kontor har trots detta haft en stabil vår. På Urban Design, ett Stockholmsbaserat kontor med 15 anställda och uppdrag inom allt från industrianläggningar till bostäder och kontor, hade man en nedgång under vintern, men Coronapandemin har ännu inte gett någon negativ effekt på orderingången.

– Vi hade en tuff vinter på grund av att flera projekt blev uppskjutna, och blev tyvärr tvungna att minska personalstyrkan då. Under våren har vi snarare sett en ökad orderingång och jag kan inte se att pandemin påverkat oss negativt än. Hur det blir i framtiden beror på hur länge detta pågår. Fortsätter det till hösten kommer nog även vi att påverkas negativt, säger Helena Glantz, grundare och delägare.

”Inredningsarkitekter som jobbar mot handel, hotell och restaurang upplevde tidigt ett hårt slag, medan inredningsarkitekter som jobbar mot offentlig miljö har en väldigt god marknad fortfarande.”

Storstadsregionerna hårdast drabbade

På White arkitekter, med drygt 800 anställda, har man framförallt sett effekter i storstadsregionerna.

– Vi kände av det i Stockholm först, men vad gäller uppdragen är vi faktiskt inte särskilt hårt drabbade här, något enstaka projekt har stoppats. I Göteborg har vi fått fler uppdrag avbokade. Startar allt igång igen till hösten så tror jag att vi klarar oss rätt bra, men med fortsatt nedskärning kommer det att bli tufft, säger Ulla Bergström, kontorschef för White i Stockholm.

Enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen har mellan 600 och 700 tekniska konsulter varslats varje månad i mars, april och maj, däribland ett antal arkitekter. På White har man både varslat och permitterat.

”Nu ser vi ändå en ljusning. Många som hör av sig och vill starta upp i höst.”

– Vi har varit tvungna att permittera, framförallt administrativ personal som inte har så mycket att göra när vi inte längre är på kontoret, och vissa tjänster som är beroende av fysiska möten. De har behövt längre tid för att ställa om och utforma mötesplatserna digitalt. Privata, kommersiella beställare har haft fullt upp med att lösa situationen för deras hyresgäster och lagt allting annat åt sidan. Nu ser vi ändå en ljusning. Många som hör av sig och vill starta upp i höst, fortsätter hon.

Många upptäcker fördelar med distansarbete

Även om Coronapandemin har påverkat många kontor negativt, har man också upptäckt fördelar med framförallt distansarbetet. Enligt en undersökning som Sveriges Arkitekter gjort ser knappt en av fem medlemmar tydliga fördelar med att kontoret flyttats hem.

– Många upplever att det blir enklare att få ihop livspusslet och att arbetet blir mer effektivt. Restiden försvinner, både till och från kontoret och externa möten, och man hinner kanske gå och träna oftare. Alla får mer tid över, säger Jannice Johansson Steijner som tycker att det är spännande att se hur snabbt alla anpassat sig.

”Restiden försvinner, både till och från kontoret och externa möten, och man hinner kanske gå och träna oftare. Alla får mer tid över.”

På White gjorde man en stor satsning på en digital struktur för två år sedan, och kan nu skörda frukterna i form av effektiva samarbeten på distans.

– Det har varit vår räddning i det här läget, att vi hade detta på plats. Många upplever de digitala mötena som mer demokratiska. Alla har en ruta. Samtidigt märker vi att saker tar lite längre tid nu, inte minst beslutsfattande. Men jag tror ändå att vi kommer att ta med oss den flexibiliteten när detta är över, säger Ulla Bergström.

En bransch i förändring

Även på Urban Design ser man också de positiva effekterna av distansarbete.

– Vi har ett litet Malmökontor, så vi hade bra distansarbeteslösningar på plats. Men arkitektyrket är ju ett grupparbete, och där kan det finnas utmaningar ibland. Det har blivit mycket viktigare att berätta vad man gör, att vara tydlig, men det kan ju vara något positivt också. Jag upplever också att alla blir lite mer disciplinerade i digitala möten, och man blir klara snabbare, säger Helena Glantz.

Jannice Johansson Steijner tror att pandemin kan komma att förändra branschen i grunden över tid, och på sikt kanske också arkitekturen.

”Det blir alldeles säkert en omställning av branschen. Och om detta blir en långtgående kris så kommer det också att påverka arkitekturen.”

– Personligen har jag klivit in i acceptansfasen. Corona är här för att stanna en längre tid och dagsläget blir den nya vardagen. Jag behöver hitta ett lugn och en framåtanda i det. Och arbetsformer som håller över tid. För arkitekter innebär det bland annat att ställa om sälj- och kundarbetet till digitala lösningar fullt ut.

Inledningen på hösten är alltid tuff för arkitektkontor på grund av låg orderingång under sommarmånaderna och Jannice Johansson Steijner hoppas på fler offentliga satsningar för att stötta marknaden.

– Vi kommer säkert att se konkurser, men också fler gigare och nya mindre kontor. Samtidigt blir det nog också fler förvärv och samgåenden. Det blir alldeles säkert en omställning av branschen. Och om detta blir en långtgående kris så kommer det också att påverka arkitekturen.

Byggkeramikbranschen försiktigt positiv inför framtiden.

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera