Byggbranschen under pandemin

Byggbranschen under pandemin – i väntan på investeringar

Orderingången har varit relativt stabil i byggbranschen under pandemin. Osäkerhet och avvaktande investerare har dock lett till ökade varsel och lägre sysselsättning. I vilken utsträckning privata och offentliga aktörer väljer att investera i nya projekt blir nu inte bara avgörande för byggbranschen utan också för många andra närliggande verksamheter.

Byggbranschen har en central roll i svensk ekonomi. Den står för 11 procent av landets BNP och har historiskt drabbats hårt i kristider. När pandemin slog mot Sverige och världen i våras höll man andan – många, både stora och små bolag, var beredda på en katastrof. Tre kvartal senare kan branschen konstatera att även om man sett minskad orderingång, större försiktighet och ökade varsel har man lyckats hålla huvudet ovanför vattenytan relativt väl.

– Byggbranschen har ännu inte drabbats lika hårt som många andra branscher den här gången. Det beror delvis på att man generellt arbetar med långsiktiga projekt. Det har gått bättre än befarat men sämre än önskat, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen.

Tanja Rasmusson

Viktigt med investeringar från offentlig sektor

Hon menar att de offentliga investeringarna nu har en avgörande roll för byggbranschen under pandemin.

– Nu är det viktigt att den offentliga sektorn går in med investeringar för att få hjulen att fortsätta snurra. Vi kommer snart att behöva skolor, bostäder och sjukhus till 11 miljoner invånare. Kan vi hålla takten på byggandet uppe så räddas också många närliggande branscher, som arkitekter och installatörer.

Varslen har samtidigt ökat och sysselsättningen i byggbranschen är fyra procent lägre nu än förra året. På Serneke upplever man att långsiktigheten i branschen är en källa till både trygghet och ovisshet.

– Många av våra projekt löper över flera år. Vi påverkas men i vilken omfattning och på vilket är svårt att bedöma. Effekterna i det korta perspektivet är begränsade och har inte haft någon större inverkan på pågående produktioner, säger Shahroz Sahba, regionchef Väst på Serneke.

Byggbranschen under pandemin – många uppskjutna byggstarter

Uppdragen inom offentlig sektor fortsätter att komma, men den privata delen har minskat betydligt, konstaterar han.

– Många privata beställare har valt att skjuta upp byggstarten. Samtidigt ser orderingången på det stora hela okej ut. Det är mycket tack vare de projekt som vi utvecklar själva, främst bostäder. Behovet av bostäder har ju inte påverkats av pandemin, och även om försäljningen har varit lite tuffare, så har det gått ganska bra.

Jacob Birkeland

Jacob Birkeland som är presschef på Skanska instämmer.

– Bostadsbyggandet stannar inte upp, men ytterligare en riskdimension läggs till kalkylen. Vi har sett över vilka projekt vi lägger bud på och vilken riskprofil vi är bekväma med. Vi har blivit mer selektiva och går in i projekt där vi upplever att det finns en förutsägbarhet.

Hur påverkas lönsamheten i projekten?

Samtidigt som man på Skanska märker att både privata och offentliga investerare avvaktar, är orderingången stabil.

– Den rapport som vi släppte i början av november visar att vi hittills haft en stabil orderingång. Men tendensen nu från båda privata och offentliga investerare visar på en vilja att avvakta.

På Serneke har man dessutom, förutom en ökad riskmedvetenhet, ett vaksamt öga på lönsamheten i projekten.

– Det är väldigt hög konkurrens på de projekt som kommer ut nu. För hård konkurrens leder till att priser pressas och det i sin tur leder till sämre lönsamhet, så det behöver vi vara uppmärksamma på, säger Shahroz Sahba.

Shahroz Sahba

Osäkert och svårprognostiserat

Ingen vill ge sig på att sia om framtiden, men alla är överens om att åtgärderna för att stimulera investeringar kommer att bli avgörande.

– Allt är osäkert och väldigt svårprognostiserat just nu. Den allmänna oron påverkar branschen. Hur djupt blir konjunkturtappet? Hur långvarigt? Vilka politiska reformer görs för att stimulera investeringar? Allt sådan spelar stor roll för hur framtiden kommer att se ut, säger Tanja Rasmusson.

Samtidigt ser hon möjligheter till en positiv utveckling.

– Det finns anledning att tro att den här nya livsstilen åtminstone delvis kommer att permanentas. Om vi reser mindre kan det bli så att man satser mer på det som finns här hemma. Det kan få en positiv effekt för vår bransch

Läs mer:

Så har pandemin påverkat kakelbranschen

Få alla nummer av Lera och/eller Plattform i brevlådan och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill prenumerera gratis

Teckna en gratis prenumeration på tidningarna Lera och Plattform och vårt digitala nyhetsbrev till arkitekter.

Ja tack, jag vill prenumerera