Branschregler

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem som måste avtalas. Vid en konsumententreprenad anses dock alltid ett avtal om BBV vara slutet vid anlitande av ett behörigt företag om inte annat avtalats. Ett behörigt företag skall alltid följa BBV om inte annat avtalats.

BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Från januari 2021 gäller våra nya branschregler BBV 21:1
Här kan du ladda ned de gällande reglerna
Förtydligande av punkt 6.3.2. Tröskel i liv med vägg
Förtydligande av punkt 5.2.2. Elgenomföringar

BBV 21:1 english version

Reglerna har ett uppdaterat bildmaner och en ny struktur. De är i allt väsentligt samordnade med reglerna från GVK, MVK och Säker Vatten  för att underlätta för projektörer och entreprenörer.

Andra viktiga förändringar:

 • Förändring av golvlutningskrav mot närmsta väggytor vid brunnen. (punkt 4.2)
  Eftersom den delen normalt inte ska beträdas och det därför inte föreligger risk att halka kan fallet här vara upp till 1:25 (40mm/m).
 • Krav för genomföringar av el har lagts till. (punkt 5.2.2)
  El i våtrum ska utföras med fixerad genomföring med minsta diameter 16 mm eller med annan av leverantör anvisad produkt som är tätningsbar med lämplig försegling från det godkända tätskiktssystemet. Genom vägg vid plats för bad eller dusch får endast nödvändig genomföring för apparater vid platsen finnas. Dessa får endast utföras med fixerad rörgenomföring med minsta diameter 16 mm.
  Infälld apparatdosa till lysknapp och liknande vid dörren i våtzon 2 kräver inte tätning.
 • Tillåtet avstånd mellan inkommande rör har ökats till minst 60mm. (kap 5)
  Avstånd mellan rör och golvets/väggens tätskikt ska vara minimum 60 mm. Centrumavstånd mellan rör med diameter 32 mm eller mindre ska vara 60 ± 2 mm. Vid diameter större än 32 mm ska rören ha avstånd 60 mm eller större mellan rör.
 • Krav på att tröskel och karm ska vara i liv med väggen. (punkt 6.3.2)
  Dörrkarm/tröskel ska vara i liv med underlaget för väggens tätskikt. Tröskel alternativt blindtröskel och karm ska vara monterade innan tätskikt appliceras. Om så inte är fallet ska detta noteras som en avvikelse i Kvalitetsdokumentet.

Här hittar du tidigare regler

För att läsa PDF-filen behöver du Adobe Acrobat Reader installerat. Acrobat Reader kan du ladda hem gratis på Adobes hemsida.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU