Branschregler

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem som måste avtalas. Vid en konsumententreprenad anses dock alltid ett avtal om BBV vara slutet vid anlitande av ett behörigt företag om inte annat avtalats. Ett behörigt företag skall alltid följa BBV om inte annat avtalats.

BBV uppfyller de tvingande regler som finns i Boverkets byggregler. Genom BBV blir dock kravet på arbetets utförande högre. Eftersom BBV fått en stark ställning på marknaden, refereras ofta till att funktionen som uppnås genom BBV är ett mått på den fackmässighet som allmänt ska kunna krävas vid utförande av arbeten i våtrum. Detta kan till exempel medföra att en domstol i en tvist, utgår från BBV när fackmässighet skall bedömas, även om dessa regler inte föreskrivits.

Från och med den 1 juli 2015 gäller nya branschregler, BBV 15:1

För att läsa PDF-filen behöver du Adobe Acrobat Reader installerat. Acrobat Reader kan du ladda hem gratis på Adobes hemsida.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU