BBV i animerat filmformat – Polska undertexter

Här finns filmer för varje kapitel i BBV. Varje film är endast några minuter lång och innehållet i varje film beskrivs kort ovanför filmen.

 

BBV film 1 – Reglernas tillämpning

BBV Reglernas tillämpning, var och när gäller reglerna. Vad gäller i wc och tvättstuga.


BBV film 2 – Avvikelser, delreparationer, garantier, gör-det-själv-arbeten.


BBV film 3 – Våtrumsbehörighet

Vad är våtrumsbehörighet. Vad krävs av behöriga företag. Vad gäller vid anlitande av underentreprenörer (UE). Legitimationskrav.


BBV film 4 – Kvalitetsdokument

Bestämmelser för Kvalitetsdokumentet. Hur fylls dokumentet i.


BBV film 5 – Krav på vattentäthet

Krav på vattentäthet. Undantag i källare. Våtzonernas utbredning. Val av tätskiktssystem.


BBV film 6 – Underlagskrav.

Underlagskrav. Skivkonstruktioner. Vägg- och golvkonstruktioner, Massiva underlag. Betong. Lättbetong. Puts. Spackel- och avjämningsmassor.


BBV film 7 – Golvlutning.

Krav på golvlutning.


BBV film 8 – Golvbrunnar

Golvbrunnar. Väggnära golvbrunnar. Rörgenomföringar. Elgenomföringar.


BBV film 9 – Tätskiktssystem

Tätskiktssystem, Krav och applicering. Förseglingar. Krav för väggar. Krav för golv. Anslutning mot tröskel och karm. Övergång till andra typer av tätskikt. Inbyggd wc-fixtur.


BBV film 10 – Material, krav och applicering

Material, krav och applicering. Fästmassor. Keramiska plattor. Fogmassor. Mjukfogar.


BBV film 11 – Efterkommande installationer

Efterkommande installationer.

 

 

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU