Väggnära golvbrunnar

Golvbrunnar placerade i närheten av en vägg kan vara en känslig konstruktion. Därför finns särskilda regler för hur man ska gå tillväga för att skapa ett tryggt resultat.

Reglerna har tagits fram i samarbete mellan Tätskiktsbranschen och VVS-branschen, och gäller från 1 oktober 2008. Läs mer om reglerna.

Reglerna beskriver hur kombinationen av golvbrunn och tätskikt skall provas. Metoderna har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för försäkringsbolag, leverantörer, branschorganisationer, SP Sveriges Tekniska Institut och Svensk Byggtjänst.

Godkännanden, som utfärdas av Sitac, redovisas på branschorganisationernas webbsidor.
Det är enbart kombinationer, en specifik golvbrunn med ett specifikt tätskiktssystem, som kan få ett godkännande. Alla godkända kombinationer redovisas på webbsidorna, www.gvk.se samt www.sakervatten.se.

För tillverkare finns här en rutinbeskrivning för godkännandet samt en ansökningsblankett.

Klicka här för att se en lista på alla godkända kombinationer

Observera att dessa regler är att betrakta som en del av BBV och därför endast är tillämpbara i privata våtutrymmen och utrymmen med motsvarande belastning.

Storkök och andra offentliga miljöer är specifikt projekterade objekt och kan ha andra lösningar när det gäller tätskikt och brunnar i det enskilda projektet.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU