Kakelföreningen

logotype-kafKakelföreningen, KAF, är en riksorganisation för företag inom handel med byggkeramik och tillhörande produkter. Föreningen bildades 1989 då man tillsammans med Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER, bildade det gemensamma servicebolaget Byggkeramikrådet.

Syftet med föreningens verksamhet är att främja användningen av kakel och klinker i Sverige. Tillsammans med PER arbetar KAF med teknisk utveckling av branschen genom Byggkeramikrådets tekniska kommitté. Föreningen och dess medlemsföretag står bakom Byggkeramikrådets Branschregler, BBV och Byggkeramikhandboken.

Medlemsföretag inom Kakelföreningen har tillgång till en branschspecifik utbildning för butikspersonal som ger företagen en bred kunskap om de senaste rönen om teknik kring keramik och tillbehör. Som kund hos ett KAF-företag får du tillgång till den unika Kakelkunskap som finns hos företaget.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU