Keramik i historien

Keramiken i världen

Redan 8 000-6 000 år före vår tideräkning kom man på olika platser i världen, bl. a. i Asien och Afrika, underfund med att lera kunde formas till föremål. Till att börja med nöjde man sig med att torka leran i form av skålar och liknande, men så småningom fann man att genom bränning uppstod ett helt nytt material med enastående egenskaper. Och därmed var keramiken uppfunnen. Ordet keramik kommer från grekiskans keramos, som betyder krukmakarlera. Omkring 3000 f.Kr. hade man lärt sig att glasera keramiken, och från den tiden är också de första fynden av glaserade plattor. Dessa var i första hand avsedda som prydnadsföremål och har bl. a. hittats i de egyptiska pyramidernas gravkammare.

I länderna kring floderna Eufrat och Tigris, dagens Irak, och på andra ställen i Mellanöstern och Nordafrika, skedde en avsevärd utveckling av keramiken under sista årtusendet f.Kr. De mest berömda exemplen på vad vi idag kallar byggkeramik är de praktfulla utsmyckningarna i Babylon, där en paradgata som ledde fram till kung Nebukanesar II:s palats var kantad av hundratals lejonreliefer. Relieferna var uppbyggda av tjocka, glaserade keramiska plattor, varje lejon var ca två meter långt.

Paradgatan började vid den berömda Ishtarporten, som också den var klädd med utsmyckningar föreställande djur, drakar och demoner av skimrande, glaserad keramik. Vid utgrävningar av det forna Babylon för hundra år sedan fann man väl bibehållna skärvor av relieferna som nu finns ihoppusslade och delvis rekonstruerade på olika museer i världen.

Keramik i form av plattor för golv och väggar utvecklades också inom det stora romerska riket, men tillverkning i större skala i Europa kom igång på 1300-talet i och med invandring av framför allt morer från nordvästafrika. De arabiska bosättningarna i Spanien blev centra för keramiktillverkningen och än idag finns koncentrationer av kakelfabriker i dessa områden.

Det bästa exemplet på keramikplattor från den här tiden finns i den moriska kungaborgen Alhambra, magnifikt belägen på en kulle nära staden Granadas centrum. Portugal och Italien blev också betydande tillverkare av keramiska golv- och väggplattor.

På 1600-talet var Holland ett centrum för kakeltillverkning och det var också under detta århundrade som de keramiska plattorna kom till Norden, först som ganska grovhuggna golvplattor.

Byggkeramiken i Sverige

En betydande tillverkning av keramiska golv- och väggplattor kom igång i vårt land under slutet av 1800-talet. Klinkerplattor tillverkades i Skåne i stor omfattning. I en fabrik i Ekeby utanför Helsingborg arbetade omkring 1 000 man med klinkerproduktion vid sekelskiftet. Fabriken var då Skånes största arbetsplats. Tillverkningen pågick fram till 2008 och de välkända Höganäsplattorna exporterades till många länder. Kakelplattor har tillverkats på flera ställen i landet, bl.a. Karlkrona, Gävle och Uppsala, där produktionen upphörde 1978 hos företaget Upsala-Ekeby. Torrpressade golvplattor, s.k. sintrade plattor, gjordes hos Iföverken i östskånska Bromölla fram till mitten av 70-talet.

Användningen av keramiska golv- och väggplattor har ökat stadigt från slutet av 80-talet, då totalanvändningen var strax över tre miljoner kvm. Ökat kvalitetsmedvetande och ökad omsorg för vår miljö gör att vi allt mer väljer beständiga naturmaterial som keramik på golv och väggar i våra bostäder och i offentlig miljö. Nu är kakel och klinker i badrummen mer regel än undantag. Dagens förfinade tillverkningsmetoder gör att mångfalden av plattor är stor och därmed har keramiken fått komma in i andra bostadsutrymmen än våtrum, kök och hall.

För att se förbrukningsutvecklingen klicka här.

historik01

Keramisk mosaik på golv, i sinnrikt mönster med cirklar och fyrkanter, från slutet av 1100-talet.

historik02

På 1300-talet började en betydande utveckling av byggkeramiken bl.a. i Spanien. Ett av de bästa exemplen är de väl bibehållna väggbeklädnaderna i morernas kungaborg Alhambra i Granada.

historik03

Kakelplatta från 1800-talets England med religiöst motiv. Vasen med de vita liljorna symboliserar Jungfru Maria.

historik04

Portugal har en fin tradition av kakeltillverkning, som började ta fart på 1400- och 1500-talet. Här är en dekorativ panel som finns på ”Museu do azuleo”, Kakelmuseet, i Lissabon.

historik05

Keramik från början av vårt sekel. Den märkliga katalanska arkitekten Antoni Gaudi använde gärna keramiska plattor, men på ett ovanligt sätt. Han slog ofta sönder dem och pusslade ihop bitarna till vacker keramisk mosaik. Casa Batlló i Barcelona, byggt 1904-1906.

Spara

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU