PER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening

logotyp-perPER, PlattsättningsEntreprenörers Riksförening grundades 1954 av de ledande plattsättningsföretagen i syfte att diskutera och utveckla tekniskt bra lösningar samt att vidareutbilda sina medlemmar inom plattsättningsområdet. Idag har PER ca 4300 medlemsföretag.

PER-företagen kan även välja att gå en speciell utbildning för att bli ett Auktoriserat företag. Utbildningen omfattar en grundkurs med ekonomi, juridik, teknik, kvalitet och miljö samt fortbildning i olika ämnen vartannat år.

De auktoriserade företagen har också en dokumenterad lång erfarenhet av stora och kvalificerade plattsättningsarbeten.

Tillsammans med Kakelföreningen bildade man 1989 det gemensamma serviceorganet Byggkeramikrådet.

PER var via Byggkeramikrådet med och skapade PER,s Branschregler för våtrum, idag benämnda BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU