Kakeltävlingen 2016

Byggkeramikrådet i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder för sjätte året i
rad studenter vid arkitekturskolor till arkitekttävling.

Årets tema är ”Saluhallen”.
Det mest centrala och storslagna rummet i slakthusområdet i Enskede i södra
Stockholm är den sk. Förbindelsehallen. Denna långsträckta och höga volym ståtar
som ett mittskepp med en imponerande nitad takkonstruktion. Rummet vittnar om
rörelse och logistik, här har livsmedel passerat i över hundra år. Förbindelsehallen
är platsen för vår saluhall och uppgiften blir att organisera och gestalta framtidens
saluhall, en fantastisk mötes- och handelsplats för matkultur.

Det vinnande bidraget kommer att belönas med prissumman 20.000 kr. Dessutom
kommer två hedersomnämnande att delas ut. Vinnare och hedersomnämnda
kommer även att bjudas in till en studieresa till Valencia i Spanien där den stora
byggkeramikmässan Cevisama pågår 20 – 24 februari 2017.
Det vinnande bidraget och förekommande hedersomnämnanden tillsammans med
samtliga förslag som uppfyller reglerna, kommer att visas på en utställning i samband
med prisutdelningen den 24 november i Stockholm City. Byggkeramikrådets
Stora Kakelpris kommer delas ut samtidigt.

 

Målsättning

Målsättningen med tävlingen är att skapa spännande möten mellan blivande arkitekter och keramik i modern utformning samt att kunna visa upp en mångfald av kreativa och gärna roliga förslag.

Syfte

Tävlingens syfte är att öka kunskaperna kring det mångtusenåriga materialet keramik i form av keramiska plattor genom att peka på den stora produktutvecklingen som skett och de nya möjligheter som uppstått under de senaste decennierna, samt att främja god användning av byggkeramik i Sverige.

Läs mer om tävlingsuppgiften

Kakeltävlingen på Facebook

Tävlingsjury

Tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury bestående av:

Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, Reflex Arkitekter
Klas Ruin, arkitekt SAR/MSA, Spridd, Sveriges Arkitekters representant
Adam Ulveson, arkitektstudent, KTH
Magnus Janson, Byggkeramikrådet, ordförande

Tävlingsfunktionär: Katarina Silfverswärd Wintzell, Byggkeramikrådet

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU