Kakeltävlingen 2016

Tävling för studenter vid arkitektskolor i Sverige. Första pris: 20.000:-. Pristagare och hedersomnämnda bjuds även på en resa till Valencia och Cevisama, världens största mässa för keramiska plattor och badrumstillbehör, i februari 2017.

Vinnare av kakeltävlingen 2016

Marknaden & Marknaden

Luise Karlsson och Aleksandra Borzecka, Chalmers tekniska högskola

Juryns motivering:

Ett tydligt och fint illustrerat förslag som på ett intressant sätt använder sig av Förbindelsehallens stora rymd. Fem distinkta landmärken, eller ”folier”, befolkar det stora rummet, tillsammans med en mängd återhållsamt utformade marknadsstånd. Var och en av de fem folierna bär en specifik funktion. De har alla en egen, expressiv geometrisk form, går upp i höjd och är klädda med kakel, en unik färg för varje folie. Greppet ger Förbindelsehallen en ny stark karaktär, utan att förta rummets ursprungliga kvaliteter.

Artefakten förmedlar på ett intressant sätt förslagets skulpturala effekter, där interaktion mellan människor stimuleras på ett lekfullt sätt. Gestaltningen utforska såväl rumsliga som ytmässiga möjligheter där kakel och fog har nyttjats till att skapa en unik artefakt. Ett spel med skenperspektiv, varierade öppningar och en rik färgsättning tar huvudförslaget vidare och visar på förslagsställarens förmåga att fördjupa och detaljera förslaget. Juryn imponeras stort av projektets inlevelseförmåga från det stora rumssammanhanget i staden ned till enskilda detaljer och utförande

 

Hedersomnämnande 2016

Slakthus-Dynamon

Niels Pettersson och Hugo Barcelona Bergenwall, Lunds tekniska högskola

Juryns motivering:

Förslaget tar sin utgångspunkt i Förbindelsehallens ursprungliga funktion som infrastruktur för transport av mat. Det stora rummet får en tydlig, men samtidigt föränderlig organisation genom ett rörligt system av spårbundna, kakelklädda ”poddar”, fint utformade för olika saluhallsaktiviteter som försäljning, restaurangverksamhet och annat. Förslaget hanterar väl rummets stora skala samtidigt som småskaligheten och flexibiliteten i saluhallsfunktionen tas om hand. Artefakten ”Janne” är en idé om ett takelement, en armatur, som hängs från taket för att i delar ta ned det stora rummets skala och skapa intimitet där det är önskvärt. Artefakten bedöms att, efter viss bearbetning, kunna vara genomförbar och bidra till utställningen.

”Janne” är väl genomförd och armaturens funktionalitet är vidare utforskad på ett intressant sätt. Ett aktivt tak, där ljus, växter och ljud skapar en sammanhållen helhet. En komplex idé som blivit starkare i bearbetningen och genomförandet. ”Janne” skulle i ett större projekt locka till ett samspel mellan brukarna och rummet, där taket kan användas på ett aktivt sätt.

Förbindelseallén

Tobias Jansson och Oscar Forsman, Umeå universitet

Juryns motivering:

Ett mycket väl bearbetat och vackert illustrerat förslag, där förbindelsehallen delas upp tematiskt, med en marknad, ett torg med plats för foodtrucks, en park och en mer traditionell saluhall. Den rumsliga uppdelningen tar tillvara hallens skala och är konsekvent genomförd, genom tydliga rumsliga element inställda i det stora rummet, alla klädda med identitetsskapande kakel av olika kulörer. Balansen mellan Förbindelsehallens starka axialitét och den rumsliga, tematiska uppdelningen är skickligt hanterad.

Artefakten förmedlar förslagets idé om objekt inställda i det stora rummet på ett tydligt sätt, där de rumsavdelande elementen, samt färgvariationen i förslaget, är fint omtolkade och tillför nya kvaliteter. Den genomtänkta och luftiga lösningen med artefaktens mobila delar visade sig dock svår att lösa i genomförandet. Artefakten avviker därmed från huvudförslaget genom att ha en mer sluten och kompakt karaktär.

Klicka för att se alla 23 bidrag

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU