Tävlingsuppgiften 2016

 

Utmaningen består av att presentera ett övergripande koncept på nedanstående
tema. Uppgiften omfattar två delar – Rummet + Artefakten.
Ledordet är ”fantastiskhet”.

Byggkeramiska produkter ska ligga till grunden för estetiska och funktionella
utformningar. Det gäller att fånga och ta till vara alla de fantastiska egenskaper
kakel och klinker besitter.
Program och innehåll för saluhallen i stort anges medvetet inte mer i detalj.
Uppgiften är att föreslå framtidens saluhall och utveckla idén om vad en saluhall
kan vara. Förslagsställaren uppmanas att undersöka referenser på saluhallar
och utifrån dem göra en egen uttolkning av hur funktionen kan rymmas inom
Förbindelsehallen, hus 15b, och programmeras.
Objektet för tävlingen är Förbindelsehallen, hus 15b, på slakthusområdet i
Johanneshov, Stockholm.

Tävlingen består av 2 etapper:
• Etapp 1 – Saluhallen (rummet) övergripande koncept/organisation + koncept för Artefakt.
Etapp 1 pågår från 10 maj och till sista inlämningsdag 30 september 2016.

Etapp 2 – Artefakten – uppbyggnadsfas. Juryn väljer ut 3 bidrag/finalister som går
vidare till etapp 2, där förslagsställarna fysiskt bygger upp och förverkligar sina idéer
i praktiken. De berörda tävlande får besked under v 41 då också ingående
planering för denna etapp börjar. Under ett antal dagar i november (preliminärt
19-20 /11) kommer man tillsammans med handledare och tävlingsfunktionärer
genomföra själva byggfasen i Stockholmsområdet (information om plats meddelas
senare).

Intentionen med denna uppgift är att mer ingående kunna göra materialundersökningar
(kakel + klinker) som förstärker och nyanserar den mer
generella representationen av Saluhalls-konceptet.

Arrangören, Byggkeramikrådet, kommer för etapp 2 tillhandahålla handledare
från kakelbranschen, material, verktyg samt lokal och stå för alla andra omkostnader
kopplade till denna fas.

Tävlingsuppgiften ”Saluhallen” ska i etapp 1 redovisas i två delar:
Rummet (Saluhallen):
Denna presentationsdel tar sig an ”rummet” som helhet och gestaltas mer övergripande
i form av ritningar och bilder för det föreslagna konceptet för saluhallen.

• Koncept Artefakt:
Artefakten ska vara en slags förlängning och tolkning av Saluhalls-konceptet
och med ett tydligt samspel med ursprungsintentionen. Objektet behöver inte
vara ett direkt utsnitt och representation av saluhallen, utan kan vara en mer
abstrakt tolkning av grundidén. Förhoppningen är att objekten ska kunna ses
som fristående och självständiga ”skulpturer”. Artefakten ska ”rymmas” inom
en volym av max 2,4m x 2,4m x 2,4m (bredd x djup x höjd).
Obs! Detta är en idétävling och det finns inga krav på genomförbarhet när det
gäller förslaget i stort, men Artefakten måste vara byggbar.

Juryn kommer först att välja ut 3 bidrag/finalister som går vidare till etapp 2.

De tre 3 finalisterna kommer vara de som får pris, dvs en vinnare och två hedersomnämnanden.
Finalisterna kommer även att bli inbjudna till en studieresa till den
stora byggkeramikmässan Cevisama i Valencia, Spanien, 20 – 24 februari 2017.
Flygresa och två hotellnätter för dessa personer bekostas av Byggkeramikrådet.

De 3 bidrag som juryn väljer ut kommer att uppföras av förslagsställarna själva
tillsammans med handläggare från kakelbranschen. De uppbyggda alstren kommer
att ingå i den slutgiltiga bedömningen, men även vara en del i Byggkeramikrådets
utställning vid prisutdelningen, då en vinnare och två hedersomnämnande utses.

Förslagsställarna ska ha en uppfattning om objektets uppbyggnad (stomme) och
genomförbarhet, så att de i dialog med handledare på plats för uppbyggnad kan
uppföra Artefakten. Artefakten ska vara uppdelningsbar på ett rationellt sätt för
att kunna flyttas till utställningen efter uppförandet. Den ska kunna nedmonteras,
transporteras och monteras upp igen på ett enkelt sätt inför utställningen.

TEMA
Saluhallen
Slakthuskomplexet är beläget i Enskede och har länge varit en viktig del i Stockholms
livsmedelsförsörjning. Det mest centrala och storslagna rummet i slakthusområdet
är den sk. Förbindelsehallen (hus 15b i bifogat presentationsmaterial).
Denna långsträckta och höga volym ståtar som ett mittskepp med en imponerande
nitad takkonstruktion. Rummet vittnar om rörelse och logistik, här har livsmedel
passerat i över hundra år.
Förbindelsehallen är platsen för vår saluhall och här ska livsmedelshållningen frodas
och inspirera.
Uppgiften blir att organisera och gestalta framtidens saluhall, en fantastisk mötes- och
handelsplats för matkultur.

Ladda ned en pdf med allt om årets tävling

Ladda ned en pdf med historik från slakthusområdet

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU