FAQ Kakeltävlingen 2017

 

Fråga:
Det står angivet skala 1:100 för ritningar. Går det att redovisa i annan skala för att få plats?

Svar:
De skalor vi angivit ska ge en indikation på vad som ska finnas med på planen och alla bidrag måste ha samma skala för att få en likvärdig bedömning. Det är juryn som tar ställning till om något bidrag har frångått angivna skalor och med det risken att de kan få svårt att bedöma bidraget, vilket kan sluta med att bidraget inte får någon bedömning och därmed diskvalificeras.

Fråga:
Måste man göra en formell anmälan för att delta?

Svar:
Det behövs inte. Du är anmäld i och med att du skickar in det bidrag, senast den 28 september.

Fråga:
Jag är arkitektstudent på KTH men har för tillfället studieuppehåll för praktik och ämnar tillbringa nästa år på utbyte i Tyskland (arrangerat av KTH). Är det möjligt för mig att lämna ett tävlingsbidrag?

Svar: Så länge du är inskriven vid något av de svenska arkitektprogrammen är du välkommen att tävla.

Fråga: Finns det möjlighet att lägga till ett omklädningsrum i programmet?

Svar: Det går bra. Det som står under förutsättningar i tävlingsprogrammet är vad vi vill ska ingå och vi har inte satt något maximalt mått på själva byggnaden så det finns utrymme att lägga till delar, t.ex. ett omklädningsrum. Det är dock viktigt att då motiverar och förklarar det tydligt i tävlingsbidraget.

Fråga:
Jag undrar lite över färgad fog; var får man tag i denna fog och är det något ni kan bistå med?

Svar: Vad gäller färgade fogar och övrig materialfrågor så kontakta någon av de kakelleverantörer som finns listade i slutet av tävlingsuppgiften. De kan det mesta om färgade fogar och kan svara på frågor kring detta.
Byggkeramikrådet står för alla kostnaderna för finalisternas artefaktsbygge och ombesörjer även att ta fram det material som behövs.

Fråga:
Jag förstår att för att kunna tävla så måste man kunna vara tillgänglig för att bygga upp artefakten i november. Jag kommer att vara på utbytesstudier nästa termin och undrar om det går att lösa på något sätt? Jag kan göra förslaget med en annan person som kan vara på plats under tiden, eller finns det något annat alternativ?

Svar:
Om du blir en av de tre finalisterna och får möjligheten att att bygga din artefakt, så står vi för resekostnader till och från Stockholm och två hotellnätter när det är dags att utföra själva bygget. Du kan ju också som du själv föreslår tävla tillsammans med en annan arkitektstudent (behöver inte vara från samma skola) och ni kan vara max två personer.

Fråga:
Vi är två nyblivna arkitekter som undrar om vi har möjlighet att delta i Kakeltävlingen? En av oss har precis tagit examen från SLU och en av oss har precis tagit examen från arkitekthögskolan i Köpenhamn men vi har båda gjort vår kandidat i landskapsarkitektur på SLU.

Svar:
Då ni båda har tagit examen kan ni tyvärr inte delta i Kakeltävlingen. Tävlingen vänder sig till studenter som är inskrivna vid en arkitekturskola i Sverige.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU