Kakeltävlingen 2017

 Tävling för studenter vid arkitektskolor. Första pris är 20.000:-. Pristagare och hedersomnämnda vinner en studieresa till den stora byggkeramikmässan Cevisama i Valencia.

Vinnare av Kakeltävlingen 2017

Klassiskt dopp
Karl Warrol, Lunds tekniska högskola

Juryn har beslutat att tilldela förstapriset i årets kakeltävling till förslaget Klassiskt Dopp för att det med en imponerande lätthet och en innovativ hantering av kakelmaterialet utvecklar den klassiska nordiska badkulturen till en samtida upplevelse.

Juryns motivering:

Förslaget tar sin utgångspunkt i det nordiska klimatets variation mellan kyla och värme. Att bada när solen värmer, eller när isen ligger, för att vi kan, vi vill, vi måste och för att det är skönt. Med en tilltalande enkelhet är badet utformat på platsen för det avsomnade Liljeholmsbadet vid Hornstull. Den lätthet med vilket badet är utformat uttrycker det flytande och flyttbara. En fast entréportik på land anvisar platsen för badets angöring och är ett intressant och längtansväckande inslag för ett bad som skulle fungera mycket väl på fler platser i staden.  En serie paviljonger innehållande funktioner som entré, omklädning, bastu och inomhusbad är placerade på en flytande brygga och ramar in de två utomhusbassängerna. Relationen mellan paviljongerna skapar en serie uterum i en avvägd och intim skala. Paviljongernas lätthet såväl som taktilitet understryks av de rundade hörnen, vertikala så väl som horisontella. Hela badanläggningen är klädd i kakel, med en idé om en abstraktion av den skandinaviska naturen och dess klimat. Vita kakelplattor kombineras med plattor i en mild färgskala som spänner från blåsvart, via grönt till mjukt rosa. De färgade plattorna är delade diagonalt och bildar en gradient sett på håll. Artefakten visar på storheten i materialhanteringen, där, förutom den mjuka färgskalan, en lek med matta respektive blanka plattor förstärker upplevelsen. Den abstraktion av rumsförslaget som artefakter ger uttryck för stimulerar också fantasin om en vidare utveckling av helheten. Betraktade tillsammans är rumsförslaget och artefakten ett förslag som med imponerande lätthet utvecklar den klassiska badkulturen till en samtida upplevelse.

Fotograf: Klas Sjöberg

Hedersomämnande 2017

 

 

Badpalatset – En modern klassiker
Linnéa Westberg, KTH

Juryns motivering:

Förslaget till ett publikt flytande bad vid Riddarholmens kaj går in i dialog med den omgivande historiska arkitekturen. Med sitt läge i förlängningen av Wrangelska backen tillför projektet Badpalatset ytterligare just ett palats som namnet anger. Med sitt karakteristiska och varierade taklandskap av valv i olika storlekar upprättar byggnaden i stadsrummet ett fint samspel med Riddarholmens välkända taksiluett. De låga valven speglas i vattnet och signalerar en publik öppenhet med referens till stadshusets arkader på motsatt sida av vattenrummet. Byggnadens funktion som publikt bad erbjuder besökaren en variationsrik sekvens av rum med stor variation mellan inåtvända avskilda rum och samlande större gemensamma delar. Den strukturella lösningen med en repetition av valv har skickligt detaljerats med ljusöppningar mot himmelen och utblickar mot den omgivande staden, kvalitéer som utvecklats vidare i artefakten där ett vackert takljus och en intim bänk visar fram förslagets centrala kvalitéer. De valda materialen i artefakten stärker förslagets förfinade uttryck, där en matt, melerad, granitliknande platta samspelar mycket fint mot valvrummets ovanbelysta och skimrande bakre vägg, klädd med en blank glaserad grågrön platta.

Fotograf: Klas Sjöberg

Publika badrummet
André Backlund och Sofia Elldin Mårtensson, Umeå universitet

Juryns motivering:

Det publika badrummet är en ambulerande mötesplats som utforskar nya sociala former av badande. Förslagets styrka ligger i det lekfulla testandet och utvecklandet av det kollektiva badkarsbadandets möjligheter. Här är badet en kulturell och social upplevelse långt ifrån det klassiska motionssimmandet, spabadandet eller det privata badkaret. Materialet används interiört för att symbolisera de olika möjligheter som skapas. Det finns fler intressanta situationer som samsas i och bryter upp den cirkulära planformen i olika nivåer interiört.

Att bada själv, men tillsammans, är essensen i det publika badrummet. Denna utveckling av det offentliga badhuset tas vidare på ett handgripligt sätt i artefakten. Ett dubbelbadkar, där en avskiljande vägg, men, med en stor cirkulär öppning, gör att man kan styra graden av samvaro. Djupet på badkaren är också fint avvägt i relation till den cirkulära öppningens placering. Med mycket vatten i karen delar du även vatten, med mindre behåller du ditt vatten för dig själv. Som en plats för möte mellan två badande människor fungerar artefakten mycket väl, där man med enkla medel kan styra graden av integritet. Kakelsättningen är utförd med en okonstlad lekfullhet, där ett spel mellan vita, blå och rosa plattor ger identitet till objektet som helhet, men också individualitet till de bägge sidorna av badkaret.

Fotograf: Klas Sjöberg

Klicka för att se alla 26 bidrag (länk till alla bidrag)

 

 

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU