Stora kakelpriset 2014

Priset, som har delats ut sedan 2001, är ett personligt resestipendium till den som har ansvarat för utformning av ett byggnadsprojekt i Sverige där kakel och klinker använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets egenskaper. Nya byggnader, till- och ombyggnader, utsmyckningar och andra byggnadsdelar kan delta.

Inlämnade bidrag bedöms av en jury som består av följande ledamöter:

Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Martin Hamdahl, arkitekt MSA, GRAD arkitekter
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, reflex arkitekter
Adam Ulveson,arkitektstudent, KTH
Klas Ruin, arkitekt SAR/MSA, Spridd
Björn Mellåker, ordförande i PER
Stig Lodén, Byggkeramikrådet, ordförande

Vinnare av Stora kakelpriset 2014

Ting 1, ett färgsprakande bostadshus i Örnsköldsvik

Huvudansvariga för utformning och materialval: Gert Wingårdh och Fredrik Lyth, Wingårdh arkitektkontor.

Juryns motivering:
I Örnsköldsvik byggdes 1961 ett tingshus som inte har använts regelbundet på senare år. Det köptes av byggmästare Nicklas Nyberg som hade planer på att bygga om det till ett högre bostadshus. Wingårdhs arkitekter ritade ett kvadratiskt tiovånings hus med balkonger i alla väderstreck, placerat på det gamla tingshusets atriumgård. Det ursprungliga huset lämnas helt ifred och det blir ett spännande spel mellan de nya fasaderna, klädda med blankglaserade klinkerplattor i starka färger inspirerade av Bengt Lindströms konst och det ursprungliga strikta betonghuset. En kontrast som gynnar både det gamla och det nya. Huset har blivit ett färgsprakande utropstecken, synligt från hela staden med omnejd – en signatur för Örnsköldsvik.

Hedersomnämnande utan inbördes rangordning gick till:

Kv Rosenborg 3, Kontorshus i Frösunda Park

Utformning och materialval: Katarina Schaub Hellström, Sidsel Wållgren och Miriam Grot På Sweco Architects.

Juryns motivering:
Två huskroppar har varsin fasad med keramisk beklädnad vända mot varandra intill E4an, det ”kommer att upplevas i hastighet” enligt arkitekterna som ville skapa ett tydligt hus. Det är knappast möjligt att att åka förbi utan att lägga märke till dessa färgstarka fasader med beklädnad av glaserade klinkerplattor i fem färger där en klarröd dominerar i ett intrikat mönster som trollar bort skarvarna mellan betongelementen.

Restaurang Finefood, Hammarby Sjöstad

Utformning och materialval: Daniel Hecksher och Johannes Karlström på Note Design Studio.

Juryns motivering:
Inte långt från Lumaparken ligger den väl formgivna restaurangen Finefood. Inredningen går i dovt gröna toner som utgår från en stor disk av grön marmor. Golvet av klinkerstavar lagda i fiskbensmönster har en sofistikerad färgvariation som samspelar med övrig färgsättning och bidrar till en gedigen kvalitetskänsla

Svevägen 44, Kontorshus med ny fasadbeklädnad

Utformning och materialval Gert Wingårdh, Wingårdhs arkitektkontor.

Juryns motivering:
Den gamla kontorsfastigheten, f.d. Thulehuset, byggt 1940 har fått ny fasadbeklädnad med klinkerplattor av varmt beigegrå färg, som ersätter de ursprungliga som som hade visat sig inte ha tillräcklig infästning för utomhusanvändning i nordiskt klimat. Projektet är ett mycket bra exempel på ett väl genomfört renoveringsarbete som tillför nya kvaliteter hos en lång fasad i en känslig miljö i Stockholms Centrum.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU