Stora kakelpriset 2015

Priset, som har delats ut sedan 2001, är ett personligt resestipendium till den som har ansvarat för utformning av ett byggnadsprojekt i Sverige där kakel och klinker använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets egenskaper. Nya byggnader, till- och ombyggnader, utsmyckningar och andra byggnadsdelar kan delta.

Inlämnade bidrag bedöms av en jury som består av följande ledamöter:

Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, reflex arkitekter
Adam Ulveson,arkitektstudent, KTH
Klas Ruin, arkitekt SAR/MSA, Spridd
Magnus Jansson, Byggkeramikrådet, ordförande

Vinnare av Stora kakelpriset 2015

Lux

Huvudansvariga för utformning och materialval: Mats White och Jakob Peetre, Jais Arkitekter

Juryns motivering:
Plattorna på tillbyggnaden förhåller sig på samma gång fritt som traditionsenligt till de historiska tegelmiljöerna. Tillbyggnaden förenar flera generationers universitetsbyggnader på ett skickligt sätt, där de specifika och sociala delarna mot gaturummen har getts en öppen och transparent utformning, och de mer generella kunskapsmiljöerna i högre byggnader ligger tillbakadragna och ansluter till tegelarkitekturen med ett samtida uttryck genom precist utförda fasader i granitkeramik.

Hedersomnämnande utan inbördes rangordning gick till:

Sundbybergs Simhall

Utformning och materialval: Erik Jarlöv, Urban Design AB

Juryns motivering:
Tillbyggnaden har med lätt hand givits ett ljust och lekfullt uttryck med enkla medel. Variationen i stora hallens kakelsättning, genom att varva matta och blanka plattor får en överraskande stor effekt när ljuset spelar i rummet. Barnbassängens utformning, där konstnärlig utsmyckning och arkitektur samverkar och uppfattas som helt integrerade är både till skala och form välavvägt för sin funktion.

Kvarteret Uarda, Hus A

Utformning och materialval: Sara Grahn, Anders Arfvidsson, White Arkitekter.

Juryns motivering:
Projektet är ett exempel på ett komplext om-och tillbyggnadsprojekt av en kontorsfastighet där fasaden har som uppgift att läka samman befintlig och tillbyggd struktur till en ny sammanhållen helhet.

Det kommersiella fastighetsbeståndet från 60-och 70-talet står inför ett omfattande renoveringsbehov och behöver uppdateras efter nya behov. Att hitta framkomliga sätt att genomföra detta på är en viktig och aktuell ombyggnadsuppgift. Byggnadsvolymen har givits en ny beklädnad med en keramisk yta som genom sin rytm och sinnrika repetition ger diskreta ingångar till att kunna avkoda de (historiska) årsringarna. I detta grafiska schackspel utgörs pjäserna av keramiska produkter som utstrålar hög kvalitetskänsla och hantverksmässighet. empot i fasaden korresponderar väl med det framväxande kommersiella stråkets liv och intensitet.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU