Nedan presenteras bidragen till Stora Kakelpriset 2017.

De tre första är de som nominerats. Därefter följer övriga bidrag i bokstavsordning.

KTH Undervisningshus (Stockholm)        Nominerad

Huvudansvarig för utformning och materialval: Michael Christensen & Co Arkitekter, Köpenhamn.
Byggherre/beställare: Akademiska hus/ KTH
Huvudleverantör av keramik: V.Meyer/Creaton
Plattsättningsentreprenör: Boetten

Kort beskrivning:
Fasaden på KTH Undervisningshus är en respektfull omtolkning av den 100-åriga traditionen av att använda röda tegelfasader på KTH. Bäversvansskärmteglet ger en samtida och energieffektiv twist som förmedlar det förflutna in till nutida.

För mer information och bilder klicka här.

Skärvet äldreboende (Växjö)              Nominerad

Huvudansvarig för utformning och materialval: Lena Viterstedt och Ola Kjellander, Kjellander Sjöberg arkitektkontor.
Byggherre/beställare: Skanska Sverige AB
Huvudleverantör av byggkeramik: Ströher
Plattsättningsentreprenör: Strängbetong AB

Kort beskrivning:
Äldreboendet är en del av kvarteret Skärvet, en ny stadsdel i Växjö som tar form längs järnvägen från centrum ut till Norra Bergundasjön. Den L-formade byggnaden utgör den första etappen, hörnstenen, av ett kvarter med blandade upplåtningsformer.

Klinker skapar livfull fasad med textil karaktär. Gestaltningen har en stark koppling till byggnadssättet. Genom att introducera fler fogar än element, och kombinera fyra grafiska fält av mönsterlagda klinker, skapas på ett rationellt sätt en variation i fasaden. Helheten påminner om ett textilt mönster eller en virkad duk. Entréer, fönster och takvolymer markeras i en kompletterande varm kopparmetallicplåt.

För mer information och bilder klicka här.

Värtaverket KVV8 (Stockholm)                  Nominerad

Huvudansvarig för utformning och materialval: Helena Glantz, U.D. Urban Design AB och Mikael Krarup, Gottlieb Paludan Architects A/S.
Byggherre/beställare: AB Fortum samägt med Stockholms stad
Huvudleverantör av byggkeramik: NBK (Tyskland)
Plattsättningsentreprenör: BUMA Factory (Polen)

Kort beskrivning:
Värtaverkets nya, bioeldade kraftvärmeblock KVV8 är unikt i sina miljöambitioner och sin arkitektoniska form. Det är världens största bioeldade kraftvärmeverk. Den dynamiska, svepande fasaden av V-ställda terrakottapaneler anspelar på de närliggande historiska industribyggnaderna och hjälper till att ta ner den stora byggnadens skala. De specialtillverkade V-ställda skivorna bildar en unik, kurvande fasad genom vilken man kan ana den inre fasadens öppningar. Den yttre fasadens uppgift är att fungera som arkitektoniskt gränssnitt mot omgivningen. Att gestaltningen ska spegla projektets miljöprofil har varit en viktig aspekt i gestaltningsarbetet. Valet av fasadmaterial – terrakotta och varmförzinkat stål – samspelar med Bobergs mer än 100-åriga byggnader och signalerar hållbarhet över tid.

För mer information och bilder klicka här.

Lindeborgs gård –The Eco Barn (Vrena)

Huvudansvarig för utformning och materialval: Barbara Vogt, White Arkitekter Linköping samt Julia Lindeborg, Lindeborgs gård, Vrena.
Byggherre/beställare: Lindeborgs gård
Huvudleverantör av byggkeramik: Interni Projekt/Kakelstudio
Plattsättningsentreprenör: Your Builders AB

Kort beskrivning:
Lindeborgs Gård står för starka miljö & återvinningsval som går i linje med våra egna värderingar. The Eco Barn. Man har valt att använda ett platta som är 100% återvunnen från Interni.

För fler bilder klicka här.

Lave – Farstavikens skola (Gustavsberg)

Huvudansvarig för utformning och materialval: Monica Larsson
Byggherre/beställare: Värmdö kommun
Huvudleverantör av byggkeramik: Kakelspecialisten
Plattsättningsentreprenör: Stockholms Plattsättning AB

Kort beskrivning:
En konstnärlig gestaltning till två stora bänkar på uppdrag av Värmdö Kommun. Tillsammans med bildlärarna på Farstavikens skola valdes flera klasser ut från årskurs 6 till 9 och cirka 80 elever fick i uppgift att göra “doodlingar” i ett skapande skola projekt. Att doodla är att göra spontana mönster som växer fram allt eftersom. Bilderna överfördes sen på ca 800 klinkerplattor och brändes in i glasyren på klinkerplattorna i ugnarna i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik och monterades sedan på två stora bänkar i entréhallen på skolan.

För mer information och bilder klicka här.

Marby (Norrköping)

Huvudansvarig för utformning och materialval: Johan Hedlund, Centro kakel & klinker AB.
Byggherre/beställare: Privatperson
Huvudleverantör av byggkeramik: Centro kakel & klinker AB
Plattsättningsentreprenör: Arkö Byggentreprenad AB

Kort beskrivning:
Privat villa i Norrköping, avser fasad på hus och garage med en beställare som var positiv till att prova något nytt istället för putsad fasad så blev det storformatiga klinkerplattor. Armonie Lastra matt Black granitkeramik i formatet 1000 x 3000 mm, endast 3 mm tjocka.

För fler bilder klicka här.

Rosteriet (Stockholm)

Huvudansvarig för utformning och materialval: Åsa Kallstenius, Karin Arnberg och Lina Lindqvist, Kod Arkitekter AB.
Byggherre/beställare: SSM Bygg & Fastighets AB
Huvudleverantör av byggkeramik: Centro kakel & klinker AB
Plattsättningsentreprenör: MBF Plattsättning & Entreprenad AB

Kort beskrivning:
Kvarteret Rosteriet i Liljeholmen består av tre flätade volymer. Rosteriets volymer har bearbetats med material av olika karaktär; betong, kakel/klinker och natursten. Materialen har en noga vald placering i kvarteret utifrån läge, väderstreck och materialegenskaper. Materialen skapar ett dynamiskt uttryck då de drar åt sig respektive reflekterar ljus på olika sätt. Resultatet är en byggnad där skiftningar och reliefer skapar ett varierat, levande uttryck och en stark arkitektonisk identitet. Det vita kaklet används där människor möter byggnaden på nära håll – i husets sockel, entréer och portik. Dess ljusa och släta yta bildar en kontrast till betongens råa uttryck – den reflekterar ljuset och ger en omsorg till den mänskliga skalan; en välkomnande känsla när man rör sig igenom och i närhet av huset.

För mer information och bilder klicka här.

Skyes (Stockholm)

Huvudansvarig för utformning och materialval: Astrid Sylwan
Byggherre/beställare: Trafikverket/Projekt CItybanan
Huvudleverantör av byggkeramik: Porslinsfabriken i Lidköping
Plattsättningsentreprenör: Stockholms Plattsättnings AB

Kort beskrivning:
Skyes beställdes av Trafikverket, Projekt Citybanan till den nyöppnade östra perrongen till Citybanan på station T-centralen i Stockholm. Det är ett konstverk i stengodsglasyrer, emaljfärger och screentryck på stengodsplattor. Skyes är en öppning och en gräns. Färgfälten i det glänsande kaklet låter oss förstå en annan värld av guld, blått, lila och rosa.  Det är scenrummets kuliss. De svarta formerna blir gestalter, medresenärer. Astrid valde att arbeta med kakel för att hon älskar det keramiska materialet. Man kan med hjälp av glasyrer och emaljfärger arbeta fram det måleriska uttryck som hon eftersträvar på ett material som är hållbart, färgbeständigt och med litet underhållskrav. Riktlinjen från Trafikverket var att verket skulle hålla i hundra år. Det kommer det att göra.

För mer information och bilder klicka här.

Vattnets hus (Ängelholm)

Huvudansvarig för utformning och materialval: Maria Maandi, ÅWL Arkitekter
Byggherre/beställare: Kunskapsporten
Huvudleverantör av byggkeramik: Svenska Kakel AB
Plattsättningsentreprenör: Högsbo Plattsättnings AB

Kort beskrivning:
Byggnaden byggs upp av tre volymer med gemensamma skärningspunkter. Husets program är också organiserat efter dessa tre delar; lekbad, motionsbad och en spa- och rehabavdelning. Volymerna samspelar med varandra men skapar samtidigt tre rum med tydliga karaktärer. Kaklet understryker de olika rummens speciella rumslighet genom färg och mönster. Gröna toner i lekbadet, blå toner i motionsanläggningen och turkosa i rehab. Spa-avdelningen har en annan känsla med ljus sten i delarna med bassängen samt mörk sten och marmor kring de andra delarna.

 För mer information och bilder klicka här.

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU