Stora Kakelpriset 2017

Priset, som delats ut sedan 2001, är ett personligt resestipendium till den som har ansvarat för utformning av ett byggnadsprojekt i Sverige där kakel och klinker använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets egenskaper. Nya byggnader, till- och ombyggnader, utsmyckningar och andra byggnadsdelar kan delta.

Vinnare Stora Kakelpriset 2017

Värtaverket KVV8
Huvudansvarig för utformning och materialval: Helena Glantz, Urban Design, och Michael Krarup, Gottlieb Paludan.

Juryns motivering:

En teknisk anläggning, för staden en mycket viktig infrastruktur har byggts i Värtahamnen. Området är under kraftig omvandling från industrihamn till en integrerad del av staden. Stadens tekniska försörjning kommer att bli kvar. Projektet visar på en väg att gestalta den oundvikliga infrastrukturen på ett sätt som möjliggör ett mer sammansatt stadsbyggande, där avstånd mellan produktion, arbete och boende kan minskas i förtätade urbana miljöer. En imponerande gestalt, som samspelar med Ferdinand Bobergs historiska industriarkitektur på platsen på ett intressant sätt. Den veckade keramiska fasaden, uppbyggd av vinklade plattor, ger byggnaden en skala som fungerar både på långt håll och har en väl genomförd detaljering som ger en mänsklig skala på nära håll. De subtila horisontalerna av stål hjälper huskroppen att landa och förenas med det omkringliggande landskapet. Man anar hur dessa “skivor” fortsätter förbi marklinjen och letar sig ner i ett underjordiskt sammanhang. De funktionsstyrda öppningar som krävs har på ett skickligt sätt integrerats i fasadsystemet och fasadens böljande form förnimmer en sluten värld med en verksamhet, som bara avslöjas av en dunkel rökpelare som avspeglar sig mot himlen. Detta moderna exempel på industriarkitektur har lyckats bibehålla en skärpa och precision helt och fullt i en skala som är svår att hantera i sin helhet.

Bild Värtaverket: Fotograf: Robin Hayes
Bild personer: Fotograf: Klas Sjöberg

Hedersomnämnande utan inbördes rangordning gick till:

 

 

KTH undervisningshus
Utformning och materialval: Michael Christensen & Co Arkitekter, Köpenhamn.

En ny, stor, byggnad med framåtsyftande lärandemiljöer har tagit plats på KTH Campus. Det stora programmet inryms i en byggnad som med sin yttre form och fasadbeklädnad uppfattas som ett mindre tillägg i den sammansatta campusmiljön. Den långa tegeltraditionen på KTH har fått ett nytt, innovativt tillägg, där glaserade och matta keramikfjäll i olika kulörer ger fasaden en intressant yta som varierar med ljuset under dagen.

 

Bild KTH: Fotograf: Christensen & Co. Arkitekter
Bild person: Fotograf: Klas Sjöberg

 

Skärvet Äldreboende
Lena Viterstedt och Ola Kjellander, Kjellander Sjöberg arkitektkontor.

Ett enkelt vardagsbyggande som utförts med stor omsorg, både exteriört som interiört. Fasadens mönstersättning ger byggnaden en helt egen identitet. Betongelementbyggandet och den rationella byggmetoden har förfinats genom en intrikat variation i kakelmönster och lek med elementfogar.
Det väl gestaltade taklandskapet tillför byggnaden en avskild oas av paviljonger, uteplatser och trädgårdar för social samvaro.

Beklädnadselement som företeelse är på frammarsch och det keramiska materialet är symbolen för ett beständigt och hållbart byggande. Skärvet är en värdig och spännande representant för detta byggande. Arkitekterna sätter en nivå och riktning för hur man lyfter en industriell process till att utstråla ett hantverksmässigt raffinemang.

 

Bild Skärvet. Fotograf: Max Plunger
Bild personer. Fotograf: Klas Sjöberg

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU