Stora Kakelpriset 2016

Priset, som delats ut sedan 2001, är ett personligt resestipendium till den som har ansvarat för utformning av ett byggnadsprojekt i Sverige där kakel och klinker använts på ett sätt som väl tillvaratar materialets egenskaper. Nya byggnader, till- och ombyggnader, utsmyckningar och andra byggnadsdelar kan delta.

Vinnare Stora Kakelpriset 2016

Malmö Live

Huvudansvarig för utformning och materialval: Kristian Lars Ahlmark, schmidt/hammer/lassen/architects, Danmark

Juryns motivering:

Ett mycket komplext projekt som utförts med stor precision. De keramiska fasaderna har en stor betydelse för byggnadens precisa, men samtidigt lekfulla uttryck. Med en kontrollerad färgvariation bryts byggnadens skala ned och förstärker, på ett subtilt sätt, uppdelningen av det sammansatta programmet på samma gång som en kraftfull helhet har skapas. Volymernas keramiska ytskikt anpassar sig väl till stadens varierande tegelytor, och tar traditionen in i framtiden. Byggnaden har blivit ett nytt landmärke i staden och en inbjudande ”fond” i det nära stadsrummet.

Hedersomnämnande gick till

Hotell Havanna Bad & Spa

Utformning och materialval: Erik Diding, Hotell Havanna

Juryns motivering:

Priset går till ett projekt som visar på de möjligheter som ryms för kakel och keramik utanför den värld som traditionellt får medial uppmärksamhet.

Runt om i landet används kakel och keramik för såväl privatbruk som i mindre kommersiella och offentliga sammanhang där valet av material kan få en avgörande betydelse för miljöns karaktär och funktion. Vi har valt att lyfta fram ett projekt som med stor fantasi använt kakel i iscensättningen av en unik och lekfull badmiljö. Juryn vill också uppmärksamma projektet då det visar på ett exempel där den som utfört projektet är samma person som planerat och ritat förslaget. I samma anda har Byggkeramikrådet i år höjt ribban på studenttävlingen genom att möjliggöra att studenterna just fick möjligheten att tillsammans med professionella hantverkare genomföra sina förslag till artefakter. Med valet av hedersomnämnande och studentpristagarnas arbete i skala 1:1 vill Byggkeramikrådet fästa uppmärksamheten på den utvecklingspotential för keramiska produkter som finns om avståndet minskar mellan formgivning och genomförande.

 

Juryns hedersomnämnande går till Havanna Hotell Bad & Spa och plattsättaren och arkitektstudenten Erik Diding för en miljö som visar på kaklets möjligheter att bidra till iscensättningen av en förtrollad miljö.

 

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU