Ny funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen

RISE Research Institutes of Sweden har på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond och Byggkeramikrådet utfört ett forskningsprojekt gällande funktion hos tätskiktsystem som är avsedda att användas som tätskikt bakom keramiska plattor i våtutrymmen.

Tio (53 %) av de nitton undersöka tätskiktssystem klarade funktionsprovningen utan läckage. Nio (47 %) undersökningar har resulterat i läckage.

De flesta läckagen är lokaliserade till genomföringar av stort och litet avloppsrör. Läckage har också förkommit vid anslutningar till golvbrunnar, innerhörn, ytterhörn och vid skarvar. Dessbättre uppvisade inget av de undersöka tätskiktssystemen läckage som var så omfattande att man kan tala om en totalskada.

BKRs VD Ralf Jerad  svarar så här på frågor om provningarna:

Varför samarbetar BKR med Länsförsäkringar i dessa tester?

 • Länsförsäkringar testar återkommande olika typer av produkter. Test av tätskikt har gjorts vid flera tillfällen sedan 2010. Även denna gång valde BKR att vara delaktiga i testerna för att få en bättre inblick i processen samt få en fördjupad och bredare kunskap.
 • Vi har dessutom kunnat säkerställa att testerna utförts på ett korrekt sätt. Även om monteringen av tätskiktssystemen har utförts av personal från RISE inför testet, så har tillverkarna/leverantörerna medverkat vid monteringen och även getts möjlighet att underkänna montaget.

Betyder det att de tätskikt som inte klarade testet inte är godkända av BKR?

 • Nej, samtliga tätskiktssystem som var med på testet är fortfarande godkända av BKR.
  Tester av detta slag bidrar däremot till en ökad medvetenhet och kunskap i branschen och utveckling av systemen. En lista över samtliga av BKR godkända foliesystem finns på bkr.se/godkanda-tatskiktssystem

Försäkrar Länsförsäkringar fortfarande de tätskiktssystem som inte klarade testet?

 • Ja, Länsförsäkringar försäkrar även fortsättningsvis samtliga tätskiktssystem som är godkända av BKR.

 Ser testmiljön exakt likadan ut som det gör i ett verkligt badrum?

 • Nej, det är stor skillnad på testerna och hur ett badrum i verkligheten ser ut. Till exempel så appliceras tätskiktet direkt på spånskivor och testerna utförs direkt på tätskiktet utan att det lagts plattor av kakel/klinker ovanpå. I verkligheten så duschas det ovanpå keramiken det vill säga tätskiktet blir inte utsatt för direkt vattenbelastning. Testerna ska ju motsvara 30 års badrumsanvändning och därför behöver tätskiktet testas mycket hårt. Även om verklighetens belastning inte går att jämföra med den i testerna, och det heller inte finns vattenskadestatistik som motsvarar testresultaten, så hjälper testerna oss att identifiera potentiella svagheter i tätskiktssystemen så att leverantörerna kan förbättra dem ytterligare.
  Här kan ni se en film om hur provningarna gå till: Klicka här

Förändrar dessa tester något i BKRs hållning till tester och godkännanden?

 • Vår uppfattning är att det i dagsläget inte finns anledning till överdriven oro. Samtliga testade tätskiktssystem uppfyller de senaste kraven (Etag 022) i Bilaga B och är godkända för den byggkeramiska branschen genom BKR.
 • Vi arbetar kontinuerligt i samråd med tätskiktsleverantörerna med förbättring och utveckling av tätskiktssystem och provningsmetoder. Alla godkända system har tidigare testats och godkänts såväl genom det här aktuella provmoment som i andra delmoment som också måste klaras för ett godkännande.

Här kan du läsa hela rapporten.

För ytterligare information om testet kontakta:
Ralf Jerad, VD BKR 070-556 44 00

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU