Så påverkas vår bransch av kriget i Ukraina

2022-04-06
Som du säkert har hört och läst om i media, så påverkas vår bransch av kriget i Ukraina. Vi har en liknande situation som när pandemin slog till 2020. Denna gång ser vi dock en större risk för brist på material och med det högre priser och längre leveranstider.

Läget i kakelbranschen

Gas- och råvarupriserna gör det svårt för den italienska keramikbranschen. Om de nuvarande produktionsförhållandena fortsätter kommer kommer viss fabriker att tidigarelägga service och underhåll av keramikproduktionen. Det är den slutsats som den italienska tillverkarorganisationen Confindustria Ceramica kommit fram till.
För Italien och andra tillverkare i Europa har kriget i Ukraina medfört att bristen på råvaror i kombination med de fortsatt okontrollerade höjningarna av energikostnader gjort viss tillverkning av keramik ohållbar.

Lera från Ukraina saknas

Särskilt den vita leran (kaolin) från Donets-regionen i Donbass saknas. Kaolinleran är en viktig beståndsdel vid tillverkning av keramik. Italienska medier rapporterar att 2021 har två miljoner ton lera varav över 100 000 ton kaolin importerats från Ukraina till Italien. Denna lera har speciella egenskaper och måste nu ersättas med lera från andra länder, som Tyskland eller Frankrike. Men de här förändringarna tar tid.

Ugnar har redan stängts i några fabriker

Enligt italiensk press har några italienska fabriker tillfälligt stängt sina ugnar och tidigarelagt service och underhåll i väntan på att energipriserna ska stabiliserats.

Ingen omedelbart förestående brist på den svenska marknaden

Dock finns det i skrivande stund goda lager av färdigproducerad keramik både i Italien och hos svenska distributörer så någon omedelbar brist på den svenska marknaden ser vi inte framför oss.

Detta är läget just nu, och det kan av förklarliga skäl förändras vecka för vecka. Vi återkommer om läget förändras.

 

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU