Utbildning

Under hösten 2021 har vi återgått till att hålla de flesta kurserna på plats.

Vi följer myndigheternas rekommendationer avseende antal och avstånd. Fortsatt gäller att du inte ska komma till en kurs om du inte är fullt frisk.

Här kan du se en film om våra utbildningar.

Sedan 2018 finns krav på verifiering av plattsättningskunskaper för företag som söker ny behörighet eller flyttar befintlig behörighet. Läs mer!

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU