Hur blir man våtrumsbehörig?

Byggkeramikrådet tillhandahåller kurser för plattsättningsföretag som vill ansöka om behörighet enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum”, BBV.
Kurserna i sig ger ingen automatisk behörighet och genomgången kurs innebär heller ingen garanti att behörighet kommer att beviljas. De skapar endast förutsättningen för företaget att ansöka om behörighet. Här nedan kan du läsa mer om behörigheten och våra kurser.

För arbeten med tätskikt under kakel och klinker i våtutrymmen krävs behörighet enligt gällande branschregler. Dels för företaget och dels för den som utför arbetet. Byggkeramikrådet har kurser som leder till behörighet.

Vilka företag kan bli behöriga?

 • Företaget skall ha plattsättning som en etablerad och fortlöpande verksamhet samt ha egna anställda plattsättare varav minst en med yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet (tre år med 100% plattsättningsarbete).
 • Om yrkesbevis som plattsättare saknas ska kunskaperna verifieras via våra utsedda utbildningsföretag. Läs mer här.
 • Företaget skall ha ordnad ekonomi (vi tar kreditupplysning på varje företag).
 • Företaget får inte ha personer i ledningen eller som behörighetsansvarig som fått behörigheten återkallad i tidigare bolag.
 • Se bestämmelserna för behörighet för mer information.
 • Företag med personer som varit inblandade i tidigare konkurser kan komma att specialgranskas innan de godkänns och kan även komma att nekas behörighet.
 • Branschreglerna kan endast tillämpas för arbeten där det behöriga företaget utför plattsättningsarbetet.

Hur blir man behörig?

Fyra olika kurser förekommer:

Kurs 1.      Tätskikts- och materialkurs, teorikurs två dagar
Kurs 2.      Behörighetskurs med entreprenadjuridik för företagen. En dag.
Kurs 3.      Kurs i praktisk tillämpning av godkända konstruktioner. Tre timmar.
Återkurs.  Plattsättare och Arbetsledare ska gå en återkurs vart femte år.
Verifiering av plattsättningskunskap. Kunskapstest om yrkesbevis som plattsättare saknas

Vem ska gå de olika kurserna?

 • Arbetsledare och/eller företagsledare går kurs 1 och 2 samt återkurs för företagets behörighet.
 • Plattsättare som utför tätskiktsarbete går kurs 1 och 3 samt återkurs.
 • Enmansföretagare går kurs 1, 2 och 3 samt återkurs.
 • Minst en behörig plattsättare på varje behörigt företag ska gå en verifiering om yrkesbevis saknas.

Kurs 1 och 2 avslutas med ett skriftligt prov. Kursdeltagare som inte klarar provet har rätt att vid annat tillfälle gå om kursen mot förnyad avgift.
För kurs 1 gäller att efter två försök utan godkännande måste kursdeltagare vänta 12 månader innan nytt kurstillfälle bokas.
Observera att det endast är möjligt att anmäla sig till ett kurstillfälle åt gången av samma kurs.

Kurserna genomförs på svenska och för att deltagaren ska kunna tillgodogöra sig innehållet krävs att man på egen hand kan förstå svenska i tal och skrift.

Legitimation ska medtagas till kursen. Identitetskontroll utförs vid varje kurstillfälle.

Kort information om våra olika behörighetskurser

Kurs 1. Tätskiktskurs, teori

Tvådagarskurs för plattsättare och arbetsledare/företagsledare. Kursen innehåller detaljerad genomgång av branschreglerna, samt av krav på underlag, konstruktioner och av arbetsutförande. Dessutom ingår materialkunskap och genomgång av riktlinjer för färdigt arbete.

Kurs 2. Behörighetskurs för företagen

Endagskurs för arbetsledare/företagsledare som är våtrumsansvarig i företaget. Genomgången kurs 1 och kurs 2 krävs för ansökan om behörighet för företaget.

Kursen innehåller en stor del entreprenadjuridik, en översikt av svensk bygglagstiftning samt information om de juridiska kraven och konsekvenserna av behörigt och fackmässigt arbete enligt branschreglerna.

Kurs 3. Praktisk tillämping av godkända konstruktioner

Kursen genomförs av leverantörer av godkända system enligt branschreglerna, i samarbete med Byggkeramikrådet. Kursdeltagare ska själva ta kontakt med valfri leverantör enligt branschreglernas bilaga C. Närmare information om denna kurs framgår på kurserna 1 och 2.

Kursdeltagare som kommer att utföra tätskiktsarbete ska ha utbildning till plattsättare eller murare och vara verksam med sådant arbete för att delta i kursen.

Kostnader för kurserna

Kursavgift för kurs 1 6.000 kr
Kursavgift för kurs 2 5.000 kr
Kursavgift återkurs 2.500 kr

Dokumentation, kaffe samt lunch ingår.
Moms tillkommer.

Kursen faktureras i efterhand. Betalningsvillkor 30 dagar netto.

Årlig behörighetsavgift

Årlig avgift för behörighet inkl. legitimationer.
Samtliga priser är exkl. moms. Betalningsvilkor 30 dagar netto.

Antal anställda plattsättare: Avgift (exkl. moms):
1-2 4.900 kr
3-5 6.500 kr
6-10 9.800 kr
11-20 13.000 kr
21- 16.300 kr

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU