Krav på verifiering av plattsättningskunskaper

Under hösten 2018 kommer BKR att införa ett krav på att minst en behörig plattsättare på alla företag som ansöker om behörighet ska verifiera sin kunskaper inom plattsättning och flytspackling. Alternativt ska minst en behörig plattsättare kunna uppvisa ett svenskt yrkesbevis som plattsättare.

Kravet på yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet om minst 3 år med 100% plattsättningsarbete finns sedan tidigare i bestämmelserna för behörighet men BKR har haft svårt att på ett säkert och rättvist sätt bedöma korrektheten i de uppgifter som lämnas i samband med kursdeltagande och behörighetsansökan. Vi har av det skälet funnit det nödvändigt att kunskaperna verifieras via ett praktiskt prov i de fall där ett yrkesbevis saknas.

Verifieringen ska ske hos av BKR utsedda utbildningsföretag under ledning av erfarna yrkeslärare och ska göras efter att plattsättaren genomgått kurs 1 med godkänt resultat.

Verifieringen beräknas ta knappt en dag i anspråk och kommer att kosta 3.700:-.

Vanliga frågor kring verifieringen

Var kan jag göra min verifiering?
Hos våra anlitade utbildningsföretag. Lista presenteras under hösten 2018.

Hur anmäler jag mig till verifiering?
Kontakta utbildningsföretaget direkt och kom överens om tid för verifiering.

Vad händer om jag inte klarar verifieringsprovet?
Efter 6 månader kan du anmäla dig till en ny verifiering.

Motsvarar verifieringen ett yrkesbevis?
Nej, denna verifiering är endast till för att säkerställa att grundläggande plattsättningskunskaper finns hos de företag som söker behörighet hos BKR när plattsättaren saknar yrkesbevis. Ett yrkesbevis  kan endast utfärdas av BYN. Läs mer på www.byn.se

Jag har ett yrkesbevis som murare, räcker det?
Om ditt yrkesbevis som murare är utfärdat tidigare än 1997 gäller det för plattsättning också.

 

 

 

 

 

 

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU