Krav på verifiering av plattsättningskunskaper

Under 2018 har BKR infört ett krav på att minst en behörig plattsättare på alla företag som ansöker om behörighet ska verifiera sina kunskaper inom plattsättning och flytspackling. Alternativt ska minst en behörig plattsättare kunna uppvisa ett svenskt yrkesbevis som plattsättare.

Kravet på yrkesbevis eller motsvarande plattsättningserfarenhet om minst 3 år med 100% plattsättningsarbete finns sedan tidigare i bestämmelserna för behörighet. BKR har dock haft svårt att på ett säkert och rättvist sätt bedöma korrektheten i de uppgifter som lämnas i samband med kursdeltagande och behörighetsansökan. Vi har av det skälet funnit det nödvändigt att kunskaperna verifieras via ett praktiskt prov i de fall där ett yrkesbevis saknas.

Verifieringen ska ske hos av BKR utsedda utbildningsföretag under ledning av erfarna yrkeslärare och ska göras efter att plattsättaren genomgått kurs 1 med godkänt resultat.
Här finns en lista på utbildningsföretag du kan kontakta.

Verifieringen beräknas ta knappt en dag i anspråk kostar 3.700:- ex moms.

Vanliga frågor kring verifieringen

Var kan jag göra min verifiering?
Hos våra anlitade utbildningsföretag.

Hur anmäler jag mig till verifiering?
Kontakta utbildningsföretaget direkt och kom överens om tid för verifiering.

Kan jag anmäla mig till verifieringen innan jag klarat av kurs 1?
Nej, du måste ha genomgått och klarat kurs 1 innan du kontaktar utbildningsföretaget för verifiering. De kommer att kontrollera med BKR att du har en godkänd kurs 1 innan de godkänner din anmälan.

Finns det verktyg att låna på utbildningsställena?
Ja, det gör det men det går också bra att ta med dina egna verktyg om du föredrar det.

Hur får jag reda på om jag klarat verifieringen?
Din verifieringshandledare hör av sig till dig och meddelar samtidigt BKR om du klarat provmomenten någon dag efter att du varit där.

Vad händer om jag inte klarar verifieringsprovet?
Efter 6 månader kan du anmäla dig till en ny verifiering.

Motsvarar verifieringen ett yrkesbevis?
Nej, denna verifiering är endast till för att säkerställa att grundläggande plattsättningskunskaper finns hos de företag som söker behörighet hos BKR när plattsättaren saknar yrkesbevis. Ett yrkesbevis  kan endast utfärdas av BYN. Läs mer på www.byn.se

Jag har ett yrkesbevis som murare, räcker det?
Om ditt yrkesbevis som murare är utfärdat tidigare än 1997 gäller det för plattsättning också.

 

 

 

 

 

 

Behöver du tips och råd! Ladda ner användbara dokument i vårt arkiv.

LÄR DIG MER NU